Questions and answers

Jak należy traktować zapis ,,przydomowa" w odniesieniu do przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy umowa o dzieło powinna być wynagradzana miesięcznie, czy po wykonaniu dzieła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka obcego może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielce, której umorzono postępowanie wyjaśniające przysługuje "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób i na jakich kontach ująć zasądzone koszty procesowe oraz zapłacone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy ochroniarz powinien otrzymać odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do kiedy zachowują ważność imienne zezwolenia do obsługi wózka jezdniowego wystawione w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaki podmiot ma przeprowadzać okresowe badania stanu zdrowia psychicznego mieszkańców DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sfinansowana ze środków ZFŚS wycieczka dziecka korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można budować na gruntach oznaczonych symbolem Lz?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy świetlica jest lub może być obiektem socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką kwotę przyjąć do ustalenia wynagrodzenia członka zarządu oraz członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy do pierwszego dodatkowego urlopu przysługującego pracownikom niepełnosprawnym stosuje się zasadę proporcjonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy montaż dojarki przewodowej wewnątrz budynku wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy decyzję przyznającą zasiłek stały należy uchylić po otrzymaniu przez stronę wypłaty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak obliczyć okres wypowiedzenia dla kolejnej umowy zawartej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wody poprodukcyjne z gospodarstwa rybackiego są ściekiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy wypowiedzenie umowy może wręczyć inna osoba niż osoba, która je podpisała?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak ująć w rachunku podatkowym korekty podatku od nieruchomości za 2017 r. oraz za lata 2013-2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zaliczka na poczet wynagrodzenia powinna być wliczana do podstawy świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Gdzie należy wykazać dochód oraz pobrane kwoty zryczałtowanego podatku w deklaracji IFT-1/IFT-1R?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak spółka powinna rozliczyć wręczone nagrody (vouchery) dla uczniów, nauczycieli i szkoły z tytułu udziału w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczać środki z funduszu remontowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinno być opodatkowane wynagrodzenie wypłacane obywatelom Ukrainy za pracę na terytorium Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje korekta składek na FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki dokument należy sporządzić inspektorowi urzędu gminy, który został awansowany na wyższe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia z terenu PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione po sprzedaży nieruchomości można uznać za koszt przy wyliczaniu podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie na poratowanie zdrowia może podjąć studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wysłanie delegacji pracowniczej na zwody sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kompensacja świadczeniami niepieniężnymi powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować pawilon handlowy oraz jego wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnicy prowadzący pełną księgowość mogą ustalać zaliczki w oparciu o różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć pracownika, który pracę wykonuje częściowo w Polsce, a częściowo w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować nieruchomości wykorzystywane w działalnościach małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczać podróże służbowe pracowników i zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinien przebiegać proces certyfikacji maszyn bez dokumentacji technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłaty bankowe związane z korzystaniem z terminala płatniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak na gruncie KŚT sklasyfikować instalację gazową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w celu zaproszenia pacjentek na mammografię można skorzystać z kontaktów z książki telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy hodowla ryb łososiowatych w skali produkcji 420 ton rocznie wymaga pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy rura odprowadzająca nadmiar ciepła z procesu syntezy kwasu organicznego jest emitorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy trzeba rozliczać opłatę produktową gdy firma została przejęta przez syndyka masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne