Questions and answers

New W jakiej dacie spółka powinna zaksięgować faktury i korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy możliwe jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu cmentarza do studni chłonnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

New Jak wystawić świadectwo pracy osobie współpracującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Jak ująć kwotę korekty faktury w ewidencji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

New Od kiedy jedyny żyjący wspólnik powinien płacić składkę na ubezpieczenie ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

New Czy zaświadczenie o oddaniu krwi cofa wniosek o opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

New Czy dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

New Jak zaklasyfikować odpady termometrów zawierających rtęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Od którego dnia powinna przysługiwać pomoc w formie schronienia w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy wykonanie testu antygenowego we Włoszech należy zakwalifikować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Czy wyjazd może być uznany za delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy transfer vouchera do klienta będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy jeśli w wyniku przebudowy wzrośnie kubatura budynku, to przebudowa budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

New Jakie są zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych z ZFŚS w 2021 r. i w 2022 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

New Jakie są obecne zalecenia w odniesieniu do rekomendowanego sposobu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

New Jak doliczyć dochód do zasiłku rodzinnego z tytułu renty rodzinnej na córkę za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

New Pod jakim kodem należy zakwalifikować płyty onduline i w jaki sposób je utylizować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

New Czy usługi opiekuńcze świadczone przez spółdzielnię socjalną na zlecenie OPS są objęte podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy brać jako uzyskany dochód za sierpień, czy za wrzesień, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Jakie są konsekwencje braku kandydatów w wyborach sołtysa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

New Czy przyznać zasiłek stały na podstawie art. 15h specustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

New Czy projektant organizacji ruchu powinien być uprawniony w myśl przepisów Prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

New Jak rozliczyć rok spółki, która w trakcie tego roku utraciła prawo do estońskiego CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy stanowisko kierownika placówki wsparcia dziennego jest stanowiskiem urzędniczym czy pomocniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

New Czy wymiana firmowej waluty w kantorze generuje różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy można odzyskać podatek u źródła pobrany przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Który organ podejmuje decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

New Jak ustalić podstawę składki zdrowotnej dla członka rady nadzorczej, który otrzymuje kilka wypłat w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

New Czy można ogrodzić pustą niezabudowaną działkę, dla której nie wydano żadnej zgody na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

New Czy podatek od nieruchomości od użyczonej nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New W jakiej odległości od składowanych butli gazowych można używać palnika acetylenowo-tlenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

New Czy jako podobne i podlegające sumowaniu podlegają materiały ogólnobudowlane, stolarskie, hydrauliczne itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

New Czy chlorek metylenu podlega pod BDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Gall Marek | Aktualne

New Czy należy złożyć informację do marszałka, o której mowa w art. 9c ust. 9 u.u.c.p.g.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Jak długa musi być przerwa, aby nauczyciel nie mógł kontynuować stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Jak należy liczyć staż służby wojskowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne