Questions and answers

Na jakiej podstawie prawnej należy zatwierdzić arkusz organizacyjny poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto powinien prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obecne przepisy pozwalają na tworzenie zespołów szkolno-przedszkolno-żłobkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej odległości od granicy należy zlokalizować altanę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jaka jest procedura utworzenia punktu przedszkolnego lub drugiego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wychowania fizycznego w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest zbycie udziału w spółce cywilnej w drodze darowizny na rzecz syna i synowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uzyskanie od banku linii kredytowej przez spółkę osobową podlega opodatkowaniu na gruncie PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy za udział nauczyciela w targach edukacyjnych odbywających się w sobotę należy mu się inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić jednego pełnomocnika do złożenia JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jaki sposób mam doliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak spółka powinna zaksięgować zwrot zaliczek z tytułu otrzymanych dywidend na poczet zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Na podstawie jakich, aktualnie obowiązujących przepisów, należy ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy regulują rodzaj farby i stopień zaokrąglenia ścian w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z rtęcią?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy wypłacać wynagrodzenie dla nauczyciela, który wyjeżdża na szkolenie za zgodą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy osobie pobierającej emeryturę z USA /Social Security/ należy pobierać automatycznie składkę zdrowotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy koszty odnawiania uprawnień pracownika obciążają jego czy pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo określić pensum dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zmiana obwodu szkoły oznacza jej przekształcenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy są przepisy regulujące kwestię posiadania przez dygestoria filtrów wstępnych oraz węglowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy aby uiścić opłatę za pobyt w dps konieczny jest dokument księgowy wystawiony przez DPS/Powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować refundację ze środków europejskich na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaki jest tryb postępowania w przypadku odmowy mieszkańca dps o poddaniu badaniu psychiatrycznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zlecić nauczycielowi zatrudnionemu w bibliotece płatne doraźne zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy służby bhp Państwowej Straży Pożarnej muszą składać oświadczenia majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Z jakiego wynagrodzenia należy wypłacić odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować koszty i rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę korygującą tytułem rabatu od wszystkich faktur sprzedaży w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie pensum powinien realizować nauczyciel surdopedagog?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy delegowaniu pracowników zatrudnionych na stanowiskach stolarzy do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak dokonać korekty listy płac zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z ilu miesięcy do wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć średnią za dyżury dla lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak powinny być rozliczane usługi sprzątania w lokalach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek dotyczący zapłaty za odstępstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy ograniczenie handlu w niedziele i święta dotyczy centrów logistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy można wydać decyzję przyznającą zasiłek celowy całej rodzinie czy tylko mężczyźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinna być rozliczana sprzedaż podatnika rozliczającego się metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wymogi musi spełnić i w jakiej formie może być wysyłana faktura elektroniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach spółki komandytowej dopłaty wspólników do spółki w celu jej zasilenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne