Questions and answers

Na jakiej podstawie należy ustalić termin wypłaty wynagrodzenia za przegląd sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Po jakim okresie stażu pracy pracownik nabywa prawo do wyższego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiej formie starosta opiniuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jakiej kwocie należy przekazać zajęcie do komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić zachętę dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnianego metodą jakościową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Za jaki okres należy wyrównać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa drzewa zostały ścięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe może wysyłać deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego, a JPK może wysyłać klient sam?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy błędem będzie niewykazanie wpływu i wydatku z tytułu zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy do 14-dniowego wypoczynku można doliczyć urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy do dochodu rodziny do świadczeń rodzinnych należy zaliczyć alimenty z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy lekarz POZ jest uprawniony do wglądu w dane pacjentów dotyczące realizacji recept i badań laboratoryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy można przekazać poszczególnym dyrektorom szkół zadanie zakupu sprzętu w ramach Programu "Aktywna Tablica"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wypłata nagrody jubileuszowej z dwóch placówek,w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba fizyczna może uprzątnąć powalone drzewo na własnej posesji bez konieczności zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu świadczeń służących naprawie uszkodzeń dokonanych przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy praca w gospodarstwie rolnym dziadków jest wliczana do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy sprzedaż modernizowanego budynku może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy usługę organizacji koncertu dla Polskiego Instytutu w Bukareszcie należy wykazać w VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w opisanym przypadku dochód osiągnięty z tytułu umów o dzieło wykonywanych w 2016 roku należy utracić?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wydatki na szkolenie integracyjne pracowników i kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki z zakresu prawa pracy należy umieścić w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zaliczki wypłacone komornikowi stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich rozliczenia przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy zmiany adresu siedziby szkoły w statucie dokonuje się uchwałą rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaka jest różnica między indywidualnym i przerywanym czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jakie dane należy zamieścić w komparycji umowy w sprawie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jakie kody odpadów można zaliczyć do odpadów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie są procedury odbioru paczki ze środkami chemicznymi przeznaczonymi do pracowni chemicznej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła aport części przedsiębiorstwa do spółki córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki system czasu pracy wprowadzić dla montera, któremu trudno zaplanować dni i godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy poprawnie zaksięgować fakturę za przeprowadzony Test Prywatnego Inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie nieprzestrzegania przez pracownika organizacji i porządku w procesie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak obliczać diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczać okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego u tego samego pracodawcy po dłuższej przerwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak odprowadzić zryczałtowany podatek od kwoty przekroczenia zwolnienia z zfśs do 2280 zł przychodów emeryta/rencisty ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja aktualizacji oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczać płatności na rzecz firmy Facebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Jak spółka przejmująca powinna rozliczyć nadpłatę składek ZUS członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne