Questions and answers

Co powinien zrobić pracodawca, który deleguje pracownika do hali produkcyjnej, gdzie panują szkodliwe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy 22-letni niepełnosprawny syn może być wpisany do składu rodziny dla potrzeb ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy firmy sprzedające towar lub usługę do Unii Europejskiej muszą drukować potwierdzenie sprawdzenia kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy każde zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy kobiecie pobierającej rentę socjalną z ZUS można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można kwotą z udziałów zapłacić faktury w sp. z o.o dopóki nie będzie w spółce przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można uznać, iż umowa o pracę na czas określony została zawarta, jeśli umowa została wysłana wyłącznie mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą z tytułu najmu do 24 miesięcznych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy na okoliczność zwrotu kosztów dojazdu podatnik powinien wystawić fakturę VAT czy notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielka może przerwać urlop macierzyński i rodzicielski, na który wcześniej złożyła wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ prowadzący powinien zmienić statuty zespołów szkół po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pobór i zrzut wody do celów energetycznych oraz na korzystanie z wód rzeki przez MEW to dwa rodzaje korzystania z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy poprowadzenie zasilania przez dwa niezależne tory do dwóch elementów maszyny jest zgodne z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy po wprowadzeniu do zakresu czynności kierowania pojazdem pracownika należy skierować na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prawidłowo ustalono podstawę opodatkowania w podatku VAT na kwotę, którą stanowi kwota dopłaty liczona w stu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy premię uznaniową należy wliczać do wynagrodzenia przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przypadku ugody sądowej należy wystawić fakturę korygującą na zwrot towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy spółka po podpisaniu kompensaty może odliczyć VAT naliczony z tytułu zapłaconych w ten sposób faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy środki trwałe należy wprowadzić do ewidencji w wartości netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w dochodzie rodziny powinien zostać uwzględniony dochód z gospodarstwa rolnego przejętego przez syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w garażu budynku wielorodzinnego można prowadzić usługę naprawy, prostowania felg i wyważania kół?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy wnioskująca o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego może pominąć w składzie rodziny nieletnie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody za pomocą zastawki, która nie będzie regulowała poziomu piętrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy z dniem 1 stycznia 2018 r. starosta utraci kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Ile godzin urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie przepisy należy wziąć pod uwagę, aby ustalić wymagania niezbędne do udzielania świadczeń określonego rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej za zgodą organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować nabycie certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć odprawę emerytalną nauczycielce, która na własny wniosek została przeniesiona w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć transakcję zakupu od kontrahenta czeskiego maszyny, która będzie sprowadzona z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć nadgodziny powstałe w czasie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak sp. z o.o. będąca udziałowcem w innej spółce z o.o. powinna zaksięgować udzieloną pożyczkę tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak szkoła powinna zewidencjonować wykonanie placu zabaw w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak wypełnić druk ZUS Z-3, gdy pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy należy wykonać aktualizację programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ustalić termin wypłaty wynagrodzenia za przegląd sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Po jakim okresie stażu pracy pracownik nabywa prawo do wyższego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiej formie starosta opiniuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jakiej kwocie należy przekazać zajęcie do komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne