Questions and answers

Czy w okresie pandemii może w przedszkolu funkcjonować w godzinach popołudniowych grupa łączona?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy za czas podróży szkoleniowej należą się diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może samodzielnie określić termin zadawania pytań do opisu potrzeb i wymagań w dialogu konkurencyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny nadal przysługuje, któremu z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy z dotacji celowej dla żłobka można sfinansować wynagrodzenie opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Dlaczego w PIT-28S nie można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Do jakiego PKD należy zaliczyć sprzedaż detaliczną sprzętu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do jakiego Urzędu Skarbowego należy złożyć IFT-2R przez osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile czasu wolnego należy udzielić pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Ile razy organ może wydawać takie samo zaświadczenie, temu samemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ilu farmaceutów będzie musiał zatrudnić szpital po wejściu w życie przepisów dot. zawodu farmaceuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Jaka obowiązuje odpłatność córki za pobyt ojca w DPS w styczniu i lutym br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką wysokość powinno mieć biuro na hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie skutki na koncie płatnika wywoła skorzystanie ze zwolnienia od składek w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak okres doliczyć do stażu pracy, jeśli pracownica dostarczyła dyplom ukończenia studiów licencjackich?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna brzmieć informacja o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo wystawiać notę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak spółka powinna rozliczać podatek naliczony od zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak ująć w PKPiR fakturę za usługi obsługi automatów sprzedażowych otrzymaną od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR pomoc w postaci gwarancji de minimis udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić badania okresowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy należy zastosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Komu biuro rachunkowe powinno wydać akta osobowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Na co zwrócić uwagę przy montowaniu gniazdek elektrycznych do metalowego stołu spawania ręcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Na którą sekcję w karcie charakterystyki należy się powołać?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakich okolicznościach przy braku MPZP – decyzja o warunkach zabudowy nie będzie wymagana?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

W jaki sposób dyrektor może zmienić umowę zawartą na czas nieokreślony nauczycielom kontraktowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć przez procedurę uzupełnienia przez wykonawcę oferty, o której mowa w nowym PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dokumenty SAD powinny być oznaczane jako IMP w nowym JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dopuszczalne jest nagrywanie kandydata do pracy podczas wykonywania zadania sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy dozowanie materiału do pieca jest jego obsługą i wymaga stosownych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dozwolone jest przechowywanie dokumentów w kontenerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy emisja ze składowiska odpadów wyposażonego w system odgazowania jest emisją zorganizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy godziny do dyspozycji dyrektora są godzinami obligatoryjnymi finansowanymi z budżetu j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacja o średnim wynagrodzeniu w urzędzie miasta stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy i z jakich przepisów prawa wynika obowiązek posiadania strony internetowej przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy jeden dzień urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej wynosi 7 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne