Questions and answers

Jakie skutki podatkowe ma stworzenie odpisu aktualizacyjnego na nieściągalną pożyczkę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie PCC wywołuje spłata zobowiązania (niepodatkowego) spółki osobowej przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak jest opodatkowana w Polsce usługa transportu osób z Polski do państwa w Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę zaliczkową walutową oraz końcową dla odbiorcy krajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć dochód do świadczeń rodzinnych osoby, która prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za dzień nieobecności w pracy z tytułu opieki nad rodzicem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczać podróże służbowe pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak wycenić otrzymany nieodpłatnie środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak wygląda procedura ws. pokrycia kosztów schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty materiałów budowlanych i pozwoleń w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy kończy się okres ochronny w związku ze zmianą wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Kogo należy poinformować chcąc zamontować rolety zewnętrzne w lokalu spółdzielczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie zmarłego pracownika oraz jak rozliczyć takie wynagrodzenie z urzędem skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto i jakie dokumenty powinien przedstawić w celu potwierdzenia, że spółka jawna nie zalega z uiszczaniem podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto ma prawo odbioru leków narkotycznych ze szpitalnej apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kto powinien zrealizować wniosek nauczycielki-emerytki o świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Na jaką wysokość ponad połać dachu powinien być wyprowadzony komin na budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Od kiedy jako dochód utracony liczyć wydzierżawienie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę inwalidzką?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób można stwierdzić czy pracownikowi należy się 50% czy 100% dodatku za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób Wody Polskie naliczą opłatę za pobór wody podziemnej z własnego ujęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Z jaką datą należy wyrejestrować pracowników, którzy uzyskali status studenta, z ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy częściowa amputacja paliczka obwodowego palca trzeciego ręki prawej kwalifikuje zdarzenie jako wypadek ciężki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy firmie ubezpieczeniowej można wydać kserokopię całości dokumentacji medycznej pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy możliwe jest udzielenie pożyczki pracownikowi w SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy osobę, która przebywa na leczeniu w zamkniętym zakładzie odwykowym wlicza się do składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zasiłek celowy specjalny jest zawsze bezzwrotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaka temperatura minimalna powinna być zapewniona do pracy w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki tryb rejestracji praktyki lekarskiej pozwala na świadczenie usług w SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć podatek naliczony z tytułu WNT podatnik składający deklaracje kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakiej formie dyrektor szkoły powinien zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Z jaką datą należy rozwiązać umowę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dodatek mieszkaniowy i energetyczny traktować jako dochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy istotny jest zapis testamentowy, czy zapis zawarty w umowie spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od faktury wystawionej z tytułu zorganizowania spektaklu instytucja kultury może odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do pobrania potwierdzenia wydania świadectwa pracy od zwalnianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy usługi poradnictwa psychologicznego mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy w statucie szkoły należy zapisać regulamin wyjść na spacery i procedurę odbioru dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować podwykonawca usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT opłaty parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto składa wniosek o wydanie opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jakich sytuacjach dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne