Pytania i odpowiedzi

Do której klasy liceum dla dorosłych powinien zostać przyjęty uczeń, który ukończył drugą klasę technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność musi przeprowadzać dla siebie ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy koszty poniesione w związku z błędnym oznaczeniem przelewu można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy można ustalić prawo do zasiłku wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy możliwe jest wykonywanie prac z kosza podestu ruchomego przez jedną osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie wymogi powinien spełniać gabinet fizjoterapeutyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie wymogi dotyczące sytuowania na działce i spełnienia przepisów ppoż powinien spełniać garaż otwarty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy urlop uzupełniający może przypadać w okresie ferii szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy, z uwagi na wygodę pracowników, w szafach elektrycznych mogą być przechowywane schematy elektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy obowiązują jakieś normy w zakresie badań wentylacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy hydrofornia kontenerowa jest elementem sieci wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy należy wypłacić świadczenie wychowawcze, gdy dziecko zostało odebrane rodzicom i umieszczone w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Za jaki okres otrzymane świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z samochodem zakupionym w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć remanent towarów, jeśli w trakcie roku firma rezygnuje z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien ująć w księdze fakturę zaliczkową, którą otrzymał od dealera?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w decyzji umarzającej odsetki od nienależnie pobranego zasiłku należy wskazać kwotę umarzanych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy oranżeria połączona z budynkiem może zostać zlokalizowana bezpośrednio przy granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy aby móc odliczyć 100% VAT od zakupu pojazdu, części samochodowych, paliwa wystarczy poszerzyć PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nauczycielowi szkoły feryjnej powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakich czynności powinien dokonać podatnik w związku z wniesieniem działek do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 4.04.2014 r. można dołączyć wniosek o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny i czyje dochody należy liczyć do świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można wypłacać dodatek czekając na postanowienie sądu o ustaleniu ojcostwa i zasądzeniu alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wnioskodawczyni zgodnie z art. 61a par. 2 k.p.a. przysługuje na powiadomienie zażalenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy organ może zmienić decyzję dotyczącą świadczenia wychowawczego i rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nieletnia córka, może za zgodą matki złożyć na siebie wniosek o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować dywidendę uzyskaną od Niemieckiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy import usług insertowania materiałów reklamowych podlega opodatkowaniu podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oddział zagranicznego przedsiębiorstwa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy zaliczyć ten okres pracy do stażu pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych mogą być przepisy aktów prawa miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie obowiązki ma firma wobec klientów i pracowników w związku z wykorzystywaniem w biurze monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy organizacja związkowa działająca u pracodawcy jest administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Komu SP ZOZ ma obowiązek udostępnić protokoły z posiedzeń rady społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy należy zmienić wysokość zasiłku stałego zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można zatrzymać wadium wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy przepisom RODO podlegają dane osób reprezentujących podmiot leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne