Questions and answers

Czy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej zachowuje status ucznia do końca danego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielka mająca 55 lat i ponad 30-letni staż pracy może przejść na emeryturę nauczycielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dłużnik powinien wystąpić z wnioskiem do komornika o umorzenie egzekucji w sprawie świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownik socjalnego domu pomocy społecznej może przeprowadzić aktualizację wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dłużnik alimentacyjny może spłacać zadłużenie bezpośrednio na konto GOPSu, pomijając komornika sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób przyznać zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie skutki podatkowe spowoduje przekazanie rodzicom w darowiźnie samochodu wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wobec podmiotu mogą być prowadzone dwie niezależne kontrole celno-skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jest jakaś różnica między terminologią "budowa placu plac zabaw" a "budowa obiektów małej architektury"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu zawartej przed zatrudnieniem umowy o dzieło jest podstawą do oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy czynności z zakresu przygotowania zwłok do pochówku mogą się odbyć na terenie podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie badania są niezbędne do korzystania z prywatnego samochodu w czasie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zabytkowy budynek zajęty na żłobek podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie wymogi powinna spełniać sala zabiegowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy noty odsetkowe za opóźnienia w płatnościach należy zaliczać do kosztów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną w roku bieżącym dotyczącą dostawy wyrobów w roku ubiegłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w sytuacji złamania ręki na śliskim parkingu wyłączna wina leży po stronie jego zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy doświadczony pracownik może przeprowadzić nowo zatrudnionej osobie instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel mianowany może mieć ograniczony wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba pełniąca funkcję pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zagraniczny dochód zwolniony należy wykazać w rozliczeniu rocznym PIT-ZG?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy określają przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć kontrakt na dostawę maszyny, jeśli dostawa została podzielona na kilka etapów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży nieruchomości przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszty podatkowe, jeśli spółdzielnia sprzedała mieszkania przed rozliczeniem kosztów inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę otrzymaną od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zakaz handlu w niedziele obejmuje targi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie wnioski składa pracownica, która w trakcie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy podmioty powiązane mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku obsługi urządzenia laserowego oraz wymiany butli z azotem i propanem wymagane są uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie są przesłanki dokonania zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy dwie współpracujące ze sobą firmy, mające tego samego właściciela, mogą złożyć dwie różne oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakim terminie nauczyciel powinien informować o przyczynie swojej nieobecności w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy montaż piłko chwytu na terenie boiska o wysokości 5 m wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje w roku, w którym pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik ma prawo wskazać za pracę, w którą sobotę odbiera wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć opłaty za przedłużenie uprawnień dla strażaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jakiego typu oceny kwalifikacyjne ma prawo stosować publiczna szkoła ponadgimnazjalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak obliczać stawkę dodatku nocnego i za godzinę pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy od kosztów rejestracji numeru LEI można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać dostawy towarów z przedsiębiorstwa męża do przedsiębiorstwa żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne