Questions and answers

Jakim procesem odzysku jest mycie opakowań niebezpiecznych w myjce wysokociśnieniowej z użyciem substancji myjącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozliczyć składki ZUS i podatek od szkolenia dla członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy wykazać w ZUS Rp-7 przekroczenie składek do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy zaksięgować nadwyżkę wartości aportu z umowy a ceny rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować rozwiązanie rezerwy, która została utworzona na niefakturowane nadwykonania usług z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zmniejszenie wartości funduszu likwidacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć termin rozliczenia korekty faktury dotyczącej importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT fakturę od zagranicznego klienta za niezwrócone palety?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż usługi licencyjnej dla amerykańskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję zakupu od spółki niemieckiej, która zakupuje materiały od firmy na Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar pensum nauczyciela dla etatów łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy gmina powinna dokonać korekty w sytuacji, gdy nastąpi zmiana sposobu wykorzystania składników jej majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy ma zastosowanie ulga za złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od wykonanej usługi budowlano-montażowej na rzecz osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia pożyczki, a faktury za odsetki są wystawiane kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy pracownik obsługi urodzony w 1958 roku objęty zostaje ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto ponosi opłatę produktową za opakowania jedzenia na stacji benzynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy podmiot przekształcony, o zmienionym roku podatkowym, może stosować 15% stawkę CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Według jakiej stawki VAT opodatkowany jest wynajem magazynu kontrahentowi z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakich sytuacjach, w związku z wnioskiem o świadczenie wychowawcze, organ powinien zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować myjnię samoobsługową w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób gmina powinna wyznaczyć wskaźnik proporcji i prepropocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób można umorzyć zaległe dochody budżetu państwa z tytułu kosztów upomnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację w bibliotece szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować drywatywy uzyskane w drodze spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Co może zrobić pracodawca w przypadku, gdy główny księgowy nie wykorzystuje w terminie planowanego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy część materiału na magazynie powinna być ujęta w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy do limitu dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinniśmy uwzględnić różnice kursowe od przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy emeryt i rencista może ubiegać się o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jeżeli zamawiający posiada aktualne dokumenty wykonawcy z KRK z innego postępowania, musi wzywać do ponownego ich złożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury, na której brak NIP-u nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel, który zachorował psychicznie może starać się o rentę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pełnienie funkcji członka rady nadzorczej można nazwać wykonywaniem danego zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pełnomocnictwo złożone z nieczytelnym podpisem jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy powrót do pracy na część etatu wpływa na długość urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeśli wykorzystuje go po zakończonym urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca powinien na obsługę urządzeń posiadać wymagane przepisami uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy świadectwo maturalne może stanowić podstawę ustalenia stażu, od którego zależy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy za nadgodziny powstałe w czasie podróży służbowej należy wypłacić dodatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zapewnienie oprawy muzycznej i przygotowanie scenariusza festynu może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie dokumenty jest zobowiązany złożyć do ZUS przedsiębiorca, kiedy zawiesza lub likwiduje działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak traktować święta polskie i zagraniczne podczas pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić prawomocność orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Kiedy prawo do świadczeń z ZFŚS nabywa pracownik zatrudniony 1 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kogo należy zapoznać ze szczegółowym programem instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kto sprawuje nadzór pedagogiczny nad powiatowym ogniskiem artystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakiej sytuacji możliwe jest odprowadzanie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tylko składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne