Questions and answers

Które przepisy regulują zatrudnianie pracowników w placówkach wsparcia dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Na jakich zasadach wyliczyć zajęcie komornicze pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Od kiedy wykreślić ze składu rodziny pełnoletnie dziecko, które zawarło związek małżeński?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakiej wysokości ustalić świadczenia nienależnie pobrane w przypadku zwrotu alimentów przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co może zrobić podatnik, który nie złożył deklaracji VAT-27 w terminie, by uniknąć kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ, by wyegzekwować nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy budowa hali namiotowej magazynowej o powierzchni 200 m2 wymaga uzgodnienia ppoż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu odprawy emerytalnej stanowi dochód utracony do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy faktura sprzedaży elementów z blachy jest prawidłowo wystawiana ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy gmina, która działa poprzez OSiR musi posiadać na obiekcie hotelowym kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jest to sprzedaż wierzytelności albo umowa zamiany praw majątkowych, która podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kierownik poradni przyszpitalnej może dobrowolnie określać zawartość zestawów przeciwwstrząsowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy klauzulą na wyniku badań można ograniczyć prawo pacjenta do dysponowania tym wynikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy koszt usługi serwisowej stanowi jedną transakcję wraz z nabyciem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota dodatku mieszkaniowego została wyliczona prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można spalać odpady opakowaniowe w kotłowni należącej do piekarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy na dzierżawcę przejdzie kwota niewykorzystanej przez wydzierżawiającego ulgi inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od notarialnego działu spadku należy składać jakąś dokumentację do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego wpływa na uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik w ramach jednej umowy o pracę może pracować na dwóch stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Filak Aga | Aktualne

Czy przekazanie sieci wodnokanalizacyjnej pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy specjalista bhp może wykonywać pracę w pomieszczeniu bez dostępu światła dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od części refakturowanych kosztów dotyczących noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy środki odpisywane an ZPCHR stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy trafostacja o mocy 1,7 MW podlega zgłoszeniu staroście jako źródło pól elektromagnetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy utracone pożyczki pozabankowe stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z emerytem podlega wszystkim ubezpieczeniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zaliczki na poczet czynszu najmu generują obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może wzywać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty po zakończeniu oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy zamawiający może zlecić innemu wykonawcy wykonanie zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy z dodatkowej umowy trwającej miesiąc należy się nauczycielowi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zmiana przeznaczenia samochodów spowoduje korektę VAT naliczonego do 50% ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Gdzie należy zakwalifikować wykładzinę baletową o wartości zakupu 5.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaka będzie właściwość US w przypadku zmiany siedziby od 1 stycznia 2018 r. z Warszawy na Grodzisk Mazowiecki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki akt określa zasady okresowej oceny pracowników szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie warunki muszą spełnić członkowie rady nadzorczej spółki należącej do Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne