Questions and answers

Czy nagrodę za niekorzystanie z urlopu na żądanie należy wliczać do podstawy podstawy zasiłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy oddział zagranicznego przedsiębiorcy składa ORD-U w zakresie transferów z jednostką macierzystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak potrącać zajęcia alimentacyjne i niealimentacyjne z wypłacanych pracownikom zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki otrzymanej w darowiźnie przez fundację będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielce przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustalić właściwość miejscową organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób można zmienić termin rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wobec pracownika obsługi sprzątającej w szkole można zastosować indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Ile wynosi czas pracy technika dentystycznego zatrudnionego w prywatnym przedsiębiorstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum specjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Od czego zależy obowiązek opodatkowania wynagrodzenia obywatela Słowacji zatrudnionego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w zespole szkół specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka powinna być wysokość zasiłku stałego za miesiąc luty i marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela-rehabilitanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy jest to zgodne z prawem, aby nauczyciel uczący w danej szkole prowadził odpłatnie zajęcia na rzecz uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zatrudnienie opiekuna dla dziecka z autyzmem w szkole podstawowej jest dla tej placówki obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest ręczne przemieszczanie substancji niebezpiecznych w oryginalnych opakowaniach o wadze 30 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy w stażu urlopowym należy uwzględnić okres pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Za jaki miesiąc uwzględnić dochód uzyskany przy dokonywaniu przeliczenia dochodów rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli poszczególne etapy umowy realizowane są w trzech różnych miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować poniesione wydatki na prototyp maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jaką przyjąć podstawę do wyliczenia podstawy chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy mówimy o oddelegowaniu i kiedy powinny zostać zastosowanie stawki wynagrodzenia wg stawek niemieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Gdzie należy płacić składki zus i pit4 za polskich spawaczy wysyłanych do pracy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy umowa, której przedmiotem są badania archeologiczne może być umową o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego osoby zatrudnionej na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy hala modułowa podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach zbycie posiadanych udziałów w spółce z o.o. w celu ich dobrowolnego umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu dotacji trzeba zrobić korektę CIT-8 za ubiegłe lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kto jest organem wyższego stopnia dla zarządu zlewni i nadzoru wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Od kogo mieszkaniec może dochodzić odszkodowania za zniszczenia ogrodzenia jego posesji przez dziki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy drewniany budynek przymocowany śrubami do płyty betonowej jest trwale połączony z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne