Questions and answers

Czy udział pracownika nadzoru w zakładzie produkcyjnym jest niezbędny na każdej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy ważność orzeczenia o niepełnosprawności ma wpływ na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy wykluczony wykonawca może odwołać się od decyzji o wykluczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wykonanie przyłącza gazowego jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy za czas urlopu wychowawczego rozpoczętego w trakcie roku kalendarzowego pracownicy przysługuje ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Gdzie będzie opodatkowana usługa montażu maszyny dokonywana przez ukraińską firmę na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak dochodzić zwrotu zasiłku stałego od spadkobiercy strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakiego rodzaju drzwi należy zamontować do archiwum, w którym są przechowywane dokumenty kadrowe i księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jakie kompetencje w zakresie przygotowania planu podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa ma podmiot tworzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jakim dokumentem należy poświadczyć przeszkolenie pracownika z prac na wysokości i używania szelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak planować grafik przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak traktować święto przypadające w tygodniu, jeśli w danej placówce medycznej zabiegi odbywają się tylko dni robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak w regulaminie wynagradzania sformułować zapis o dopłacie do pakietu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczonej usługi wynajmu w przypadku otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto wystawia świadectwo pracy pracownikowi samorządowemu przeniesionemu do pracy w innej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Która gmina jest właściwa w przedmiocie przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy zawrzeć umowę o pracę z nauczycielem, który będzie pracował po kilka godzin w trzech szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy babcia, która została opiekunem prawnym dla swojej wnuczki ma prawo do dwóch dni opieki na to dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy niewykorzystane zwolnienie oraz ulga w podatku rolnym przechodzą na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sposób wyliczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w zapisach nowego statutu szkoły policealnej można pominąć organ szkoły, jakim jest samorząd słuchaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie przedmioty musi zrealizować uczeń szkoły podstawowej przy założeniu, że ma przyznane nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaki regulamin stosować do zamówień sektorowych o wartości poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy określić termin, do którego przysługuje uczniowi dodatkowa, bezpłatna nauka języka polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za 6 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Cz w informacji o zatrudnieniu wskazuje się zasady wynagradzania za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy biuro ma podstawy to tego, aby odmówić żonie wglądu w dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy były pracownik szkoły jako emeryt jest uprawniony do korzystania w niej ze świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dochód ze sprzedaży obrazu należy wliczyć w dochody rodziny z roku bazowego 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy kierowcę autobusu szkolnego powyżej 3,5 ton można zatrudnić na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mogę odliczyć VAT naliczony z faktury za naprawę, gdy dotyczy ona wcześniej sprzedanego przeze mnie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można przyspieszyć postępowanie odwoławcze od decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można wystąpić o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca czekającego na kartę pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo do umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nagrody wypłacone z zysku spółki stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wlicza się do dochodów wpływających na stosowanie progów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy opłata na rzecz firmy rejestrującej znaki towarowe podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna wykonująca na zlecenie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego jest z tego tytułu podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozliczył WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu źródła płatności za usługi audytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po połączeniu szkoły podstawowej z dwoma przedszkolami należy utworzyć nowy regulamin ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne