Pytania i odpowiedzi

Czy poradnia lub oddział szpitalny mogą całkowicie zaprzestać funkcjonowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy podmiot świadczący usługi PET/CT zobowiązany jest posiadać w pracowni komorę laminarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak zaplanować czas pracy pracownikowi, który od lipca do grudnia będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może odpracować godziny odpracować w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy uchwała rady gminy może być podstawą przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czym różni się powierzenie danych od ich udostępnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy podatnik, który wykonuje i sprzedaje zabawki do innych krajów UE powinien zarejestrować się do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić refakturę usługi transportowej dla polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy się zasiłek rodzinny na dziecko, które jest obecnie na przepustce w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Co powinien zrobić szpital psychiatryczny, jeśli rodzice nie chcą z niego odebrać dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku mielenia w młynku łusek amunicji mamy do czynienia z procesem odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy ZUS mógł odmówić wypłaty zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w rachunku zysków i strat wykazuje się podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy poszkodowany pracownik może sporządzić kartę wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakie rachunki bankowe wpływają zwroty VAT w terminie 25 dni po wprowadzeniu split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy wypłacić mu zasiłek na zagospodarowanie, jeśli złoży wniosek do 31 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać przedsiębiorca, który nie nie podlega już pod KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, niezarejestrowany do VAT UE, składa deklarację VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W którym kraju wystąpi eksport towaru (kraj rozpoczęcia transportu czy odprawy celnej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie składki opłaca przedsiębiorca na zasiłku macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto może zostać awansowany na stanowisko głównego specjalisty w ośrodku pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania plastyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT, pokrywając koszty najmu lokalu na potrzeby pracownika kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy na czas urlopu wypoczynkowego nauczycielce przysługuje dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki wzór świadectwa ukończenia technikum zawodowego obowiązywał w 1989 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel pracujący w świetlicy środowiskowej może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy wstrzymać wypłaty zasiłku stałego, jeśli nie można przeprowadzić aktualizacji wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim terminie należy zarejestrować kasę fiskalną, aby móc skorzystać z ulgi na zakup nowej kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakiej odległości powinna być zamontowana suszarka do włosów z uchwytem w stosunku do umywalki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pedagog szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach zatrudnić studenta z Hiszpanii na okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy OPS powinien opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne tylko z tytułu pobierania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy darowizna kanalizacji sanitarnej, która została wprowadzona do środków trwałych powinna zostać opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy od decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego przysługuje rodzicowi odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zbiornik na nieczystości płynne przy budynku mieszkalnym to obiekt budowlany czy urządzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy jest podstawa do odmowy skierowania do DPS, gdy brak środków w gminie na skierowanie wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne