Questions and answers

Czy ubezpieczenie OC dla pracowników i dzieci w przedszkolu można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy ustalać alimentację od dzieci, do których matka kilka lat temu została pozbawiona praw rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w dalszym ciągu istnieje obowiązek wykazywania w deklaracjach VAT wynajmu w ramach działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wobec wyjścia na wolność klienta PCPR powinien wydać ponownie decyzję o jego umieszczeniu w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wymianę nawierzchni boiska należącego do gminy można potraktować jako sponsoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie pracownika starostwa jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wytworzone odpady ex19 05 03 podmiot może oddawać jako 19 05 03, czy musi jako ex19 05 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy zamawiający w regulaminie wewnętrznym może uwzględnić progi wartościowe udzielania zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zawarcie w umowie informacji o dodatku stażowym oraz dodatku funkcyjnym jest działaniem zgodnym z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zmiany w zakładowym funduszu aktywności Zzawodowej powinny być konsultowane ze związkiem zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Do jakiej kwoty można dokonać potrącenia niealimentacyjnego z wynagrodzenia minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Do kiedy przysługuje uprawnienie do pobierania świadczenia rodzicielskiego na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być sentencja decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, od kiedy świadczenie przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie adresy powinna wskazać firma wodociągowa, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie są podstawy prawne publikowania danych osób współpracujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć pracownik, który obsługuje agregat prądotwórczy i młot wyburzeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia przysługuje w przypadku, gdy będzie wypowiadał umowę pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak ma rozliczyć się osoba, która wykonywała pracę jako płetwonurek poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy klasyfikować uczennicę szkoły podstawowej, która zmieniła placówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ująć w statystykach wynagrodzenie nauczyciela stażysty, który awansował?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować zakup lokalu w przypadku, gdy wkład współwłaścicieli jest nieproporcjonalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać wydatki związane ze sprzedażą mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak sformułować upoważnienie do przetwarzania danych dla potrzeb zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak spółka akcyjna powinna opodatkować posiadane grunty, sklasyfikowane jako drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić zwrot kosztów używania pojazdu z napędem innym niż spalinowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak utworzyć zespół szkolno-przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wyliczyć dotację na uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaksięgować zapłacony podatek CIT w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy kompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy rozpoznać nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego absolwenta szkoły średniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy należy złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy nauczyciel kontraktowy zatrudniony w niepełnym wymiarze powinien dostać umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy dla korekt oraz nowych faktur za usługi serwisowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy transakcję należy traktować jako jedną na potrzeby MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom podmiotu przetwarzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Który podmiot jako kontrahenta należy wskazać rozliczając VAT od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Na jakich kontach należy ująć hipotetyczne koszty finansowania kapitałem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakich zasadach przysługują nagrody jubileuszowe pracownikom teatru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne