Questions and answers

Czy można odliczyć VAT z tytułu nabycia zestawów upominkowych dla pracowników o wartości 95 zł netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można stosować komunalne osady ściekowe na obszarze chronionego krajobrazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czym skutkuje nie wypełnienie przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola dotyczącego SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy na jedną decyzję o pozwoleniu na budowę można mieć dwóch kierowników budowy - dla każdego obiektu odrębny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy na NZOZ-ach ciąży obowiązek składania do urzędu marszałkowskiego rocznego sprawozdania o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie biletów wstępu do teatru dla pracowników spółki będzie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy paragony za przejazdy taksówkami mogą stanowić dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik z tytułu najmu może rozliczać się ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy położna może asystować przy zabiegu cesarskiego cięcia w charakterze asystenta operatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy po stronie spółki wystąpią jakieś konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przychód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych trzeba wykazać w CIT 8 w pozycji 28?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy samo posiadanie we wpisie PKD 45.20.Z zobowiązuje do zakupu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo rozpoznała moment poniesienia pierwszego wydatku na samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy stowarzyszenie może odliczyć podatek VAT od zakupu komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy środki trwałe otrzymane w użyczeniu inwentaryzuje się co 4 lata tak jak środki trwałe własne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy wierzyciel ma prawo do korekty przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki powoduje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy w spółce z o.o. wystąpi podatek od dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy występuje ryzyko podatkowe po stronie osoby fizycznej lub stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakup lokalu, wyremontowanie go i sprzedaż stanowi działalność gospodarczą dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zakup towaru jest kosztem podatkowym dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zwolniona jest od podatku sprzedaż lokalu po upływie 2 lat od jego nabycia od dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować urządzenie, wózek ręczny paletowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką fakturę powinna wystawić spółka prowadząca działalność zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką kwotę brać pod uwagę do limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku świadczenia usług czyszczenia przepustów drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić w urzędzie skarbowym przy przekształceniu spółki cywilnej w komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie koszty będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w przypadku nabycia udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przeniesienie własności budynku ze spółdzielni do jej spółki córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie transakcje spółki podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Jaki kurs powinien być zastosowany, jeśli spółka otrzymała fakturę z datą wcześniejszą niż otrzymała towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny od 4.09.2017 r. - 30.11.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę na koprodukcję filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy oceniać wzajemne relacje pomiędzy p.z.p., a ustawą o ochronie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak spółka z o.o. powinna odnotować fakt odkupienia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak w praktyce wyodrębnić w księgach koszty wynagrodzeń dla potrzeb ulgi badawczo-rozwojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wygląda księgowanie umowy cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wypłacić świadczenie z ZFŚS emerytowi, który nie ma konta i nie może przyjechać do zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy można stosować zwolnienie z kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usługi eksploatacji kanalizacji deszczowej, rozliczanej w okresie rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy wysokość wynagrodzenia członka zarządu w spółce z o.o. podlega ograniczeniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne