Questions and answers

Czy należy posiadać certyfikat na moment wypłaty świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktury zakupu nagród wręczonych w konkursie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pielęgniarkę oddziałową wyłonioną w drodze konkursu można zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy jest możliwe przesunięcie terminu urlopu pracownika, zaplanowanego w planie urlopów, z powodu ważnych przyczyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wysyłać należy oryginał wniosku wraz z załącznikami czy ksero?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wyliczyć świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Który organ powinien wydać decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kto podlega pod rozliczenie pudełek kartonowych, na których nie ma żadnego logo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w decyzji środowiskowej można nakazać zmianę kierunku rekultywacji z leśnego na infrastrukturalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wykonanie odwiertu na potrzeby wykonania pompy ciepła wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy w związku z rezygnacją z oprocentowania pożyczki na spółce ciążą jakieś obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pożyczka udzielona fundacji przez prezesa zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy technolodzy powinni odbywać szkolenie dla osób kierujących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna prowadzenia księgi arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Kto w razie nieobecności dyrektora podpisuje świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pobyt w szpitalu po porodzie ma wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy ilość przerw wliczanych do czasu pracy zależy od długości dobowego czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinno się rozliczać zabezpieczenie kredytu spółce powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy można zwrócić nadpłatę podatku innej osobie niż podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia VAT przy imporcie usług (usługa rozliczana w cyklu rocznym)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wpłaty uczniów za obiady są działalnością odpłatną stowarzyszenia czy statutową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy na gruncie przepisów kodeksu pracy prawa autorskie mogą zostać przeniesione na Firmę X?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy opinia sądowo – psychiatryczna podlega udostępnieniu przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy towary i usługi potrzebne spółce z o.o. mogą być kupowane przez udziałowca spółki z konta prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakich przepisów wynikają obowiązki dotyczące planów dróg ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wycofana norma gwarantuje odpowiedni standard bezpieczeństwa maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w laboratorium muszą się znaleźć i prysznic i oczomyjka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w ramach działalności ochroniarskiej i działalności edukacyjnej należy prowadzić jedną księgę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w pliku JPK_VAT mogą znaleźć się faktury wystawione na osoby prywatne, które są następnie fiskalizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy obdarowanie prezentami klientów spółek powiązanych rodzi konsekwencje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić obowiązek przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie dochody spółdzielni należy uznać za dochody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy operatorzy wózków widłowych powinni przechodzić psychotesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć zapłatę z tytuły umowy wymiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenia dla niani w ramach umowy uaktywniającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy transakcji zakupu maszyny z transportem na terenie UE to WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy uchylić przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy należy podjąć działania wobec dłużnika alimentacyjnego, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy prawo reguluje używanie przedłużaczy elektrycznych w miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaki podatek należy zapłacić dokonując wypłaty dywidendy komplementariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne