Questions and answers

Czy JPK_VAT powinno zostać sporządzone tylko dla sprzedaży opodatkowanej, czy również dla sprzedaży zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii może być kierownikiem medycznego laboratorium diagnostycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest przekazanie zysku na cele statutowe, które będą realizowane w kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów całkowitą wartość ujawnionej licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zwolnić z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaż ebooków przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy należy zapłacić odsetki za zwłokę, jeśli obliczona kwota to 8,56 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nieopłacony rachunek za najem może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy okres powołania do służby przygotowawczej obniża wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sam fakt złożenia deklaracji przez nowego najemcę może być podstawą do odpisu poprzedniemu najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółdzielnia socjalna może przekazać zysk na cele statutowe, które będą realizowane w kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółka jawna może zrezygnować z bilansowej metody ustalania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek złożenia CIT-ST/A do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż lokali dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia może korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy uaktualnienie oprogramowania podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy udziałowiec może pobierać zaliczki na poczet wypłaty przyszłej dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy umorzenie odsetek przez bank będzie stanowić przychód do opodatkowania dla spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w ramach limitu 100 tys. zł jednorazowej amortyzacji można uwzględnić zakup oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w spółce z o.o. powstają jakieś obowiązki podatkowe z tytułu wpłaty udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy wynagrodzenie za nieudany transport można uznać jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi arborystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach koszty budowy środków trwałych wykonywanych własnymi siłami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak obliczać godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który przebywał 1 dzień na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak ocenić wniosek spadkobiorcy o ustalenie zdarzenia medycznego, którego przedmiotem jest zakażenie a nie śmierć pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak opodatkować dostawę towaru z montażem poza granicami UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jak poprawnie należy ustalić stan zapasów części montowanych w sprzedawanych urządzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak powinna wyglądać faktura na odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy ująć przychody z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wypadek pracownika w drodze z ośrodka szkoleniowego do hotelu, w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy należy zaksięgować zmianę udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy pracę mechanika samochodowego można uznać za pracę w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kto powinien podpisywać uchwały rady pedagogicznej w sytuacji, gdy rada odwołała dyrektora ze stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia dla pracownika i zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób nastąpi rozliczenie w podatku CIT w roku następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć usługę korekty tekstu wykonanej dla osoby fizycznej z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy biuro rachunkowe na wezwanie komornika sądowego powinno przedstawić Księgę Przychodów i Rozchodów klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dodatki dla pracowników medycznych za pracę w porze nocnej i święta przysługują sanitariuszom oraz salowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dostawa eksponatu, który będzie elementem wystawy, jest dostawą z zakresu działalności kulturalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy do transakcji między firmami można zastosować dwuletnie skrócone przedawnienie roszczeń zgodnie z art. 554 k.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy firma, która po zawieszeniu otrzymała faktury dotyczące usług, może wysłać deklarację VAT-7 i odliczyć podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana do wykonawców, powinna być szersza od tej umieszczanej na stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy istnieją prawne regulacje dotyczące tego, co należy zrobić po modernizacji maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne