Questions and answers

W jaki sposób opisywać planowane terminy usunięcia danych w rejestrze czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy zachodzi przypadek nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Do kiedy przyznać świadczenie z FA dla osoby, która zakończyła naukę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy rozbudowa placu magazynowania żużla na terenie kotłowni wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest różna regulacja ram czasowych niedzieli dla różnych grup pracowników tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku sporu kompetencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakiej podstawie nauczycielka posiadająca 36-letni staż pracy może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy umowa na przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo należy ustalić IRR dla leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak opodatkować dochody osiągnięte przy finansowaniu realizacji filmowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomości podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dane osobowe zawarte w nazwie spółki osobowej wpisanej do KRS podlegają ochronie wynikającej z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Co powinen zrobić pracodawca, jeśli u byłego pracownika zawyżono podstawę chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy na wykonanie slipu wodnego do spuszczania łodzi wymagane jest pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Zgórzak Rafał | Nieaktualne

Jakie transakcje z podmiotami powiązanymi traktować jako jedną kategorię zdarzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przedsiębiorca może odliczyć VAT od wydatków związanych z samochodem i VAT od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zadatek i zaliczka mają różne konsekwencje na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy składka członkowska stowarzyszeń nadal korzysta ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak przepisy określają pojęcie procedury medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy dodatki do pensji zastępcy dyrektora sp zoz można przyznać bez aneksowania mu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie rodzinne oraz świadczenie wychowawcze pozostawić bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podmiot, który nabył nową kwaterę składowiska odpadów, powinien wykonać sieć piezometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy osiem niezależnych stanowisk do mieszania farb i lakierów spełnia definicję jednej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na utrzymywanie lub hodowlę psa rasy chart?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu dokumentów z UW w sprawie koordynacji świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można wydać decyzję środowiskową dla istniejącego punktu skupu złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak zakwalifikować pobór wód podziemnych na potrzeby ogródków działkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przedsiębiorcy grozi kara za złożenie sprawozdania o opakowaniach po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób cofnąć wypowiedzenie umowy dzierżawy na grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne

Kto jest właściwy do umieszczenia i ponoszenia odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób usunąć z akt osobowych pracowników dane osobowe, które nie powinny się tam znajdować?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak opodatkować dochody z najmu krótkoterminowego nieruchomości położonej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki na spotkanie z klientami można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gzik Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielce należy się urlop za rok, w którym przez większość czasu przebywała na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak naliczać diety zagraniczne w przypadku pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy gabinety naturoterapii, gabinety weterynaryjne są objęte RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaka jest odpowiedzialność inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy ustalając prawo do świadczeń rodzinnych należy odliczyć kwotę alimentów zasądzonych czy zapłaconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje studentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne