Questions and answers

Od kiedy uchylić prawo do świadczeń rodzinnych w przypadku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w przypadku wygaszanego gimnazjum należy przeprowadzić konkurs na dyrektora placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca przedszkole publiczne może przekazać je do prowadzenia spółce prawa handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć urlop udzielony pracownikowi już po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim musi wykonywać taką samą normę jak osoby zdrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Gdzie w deklaracji VAT-7 należy wykazać import usług od kontrahentów spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy od odsetek należy potrącać w zaokrągleniu do 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w związku z nałożeniem kary umownej podatnik może wystawić notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży ciast?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadza się odpowiednie zakazy w parku krajobrazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy powiat może udzielić dotacji celowej Lasom Państwowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zastosować przepisy o koordynacji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak udowodnić prawo do prowadzenia instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można wydać odrębne zezwolenia na usunięcie drzew dla PKP i nadleśnictw?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto rozstrzyga sprawę nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za okres od stycznia do marca 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy związki zawodowe opiniują aneks do arkusza organizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy po urlopie dla poratowania zdrowia nauczycielce przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od którego miesiąca uchylić decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do którego miesiąca przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rozpatrując wniosek o świadczenie wychowawcze uwzględnia się dochód uzyskany z tytułu zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą KŚT należy dokonać zmian w numeracji inwentarzowej środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy powstaną skutki podatkowe (PIT) i składkowe (ZUS) dla pracowników z tytułu wynajmu mieszkania przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy "collować" świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć koszty wcześniejszej rezerwacji usług hotelowych i lotniczych w kosztach podatkowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką ilość pracowników spółka powinna wykazywać w CIT-ST, jeśli zatrudnia pracowników w okresie budowy zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi wykonania ogrodzenia i ułożenia kostki i grysu na zlecenie głównego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/16 powinny być przyznane w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakim pismem i z jaką podstawą prawną należy odwiesić zawieszone wypłaty świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może zrezygnować z urlopu wychowawczego w dowolnym momencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy informację o okresach nieskładkowych zamieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przychód u dłużnika z tytułu umorzenia powstaje w dacie zawarcia umowy czy w dacie wypełnienia warunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przydzielić logopedzie godziny zastępstwa doraźnego na zajęciach z języka polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podziale wyniku wykazanego w księgach 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na zakup węży rozprowadzających wodę z deszczowni przysługiwać będzie ulga inwestycyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wypisać uczniowi świadectwo promocyjne ukończenia klasy gimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie konsekwencje niesie za sobą podważenie przez ZUS delegacji służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować transakcje wynikające z połączenia spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca zajęcia "Język migowy" w szkole policealnej dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika alimentacyjnego w przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy poszczególnym osobom z recepcji należy wynagrodzenie inkasa dodać do listy płac jako przychód i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wobec zmiany kosztów utrzymania w DPS można dokonać zmiany decyzji w oparciu o art. 155 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy opisane źródła są źródłami energetycznymi czy technologicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Na jakiej podstawie należy wyliczyć nauczycielowi wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne