Questions and answers

Jak przeprowadzić szkolenie stanowiskowe bhp dla pracownika, obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy najlepiej udzielić kierowcy dni wolnych za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy odpowiadać związkom zawodowym na negatywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Co powinien zrobić Starosta z wnioskiem dot. usunięcia drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak ustalić datę sprzedaży, którą należy wskazać na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu niezabudowanego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę on line od 1 lipca 2021 roku dotyczy basenów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa w obrocie złotem dewizowym podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zmiana stanowiska wymaga zmiany kodu ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakiej dacie pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak wykazać w VAT UE zwrot towaru od klienta z Anglii w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dla kotła o mocy 1,2 MW opalanego gazem wymagane jest prowadzenie pomiarów emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy wychowawcy internatu w niedziele, w którą wypada święto, należy się dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy szkoła może z rachunku dotacji dokonywać wydatków, których nie wskazuje w rozliczeniach miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina może udzielić instytucji kultury dotacji celowej na zakup inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Na podstawie jakiego przepisu PINB może wydać decyzję o rozbiórce części altany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dobrze rozumiem, że w/w rzeczy można kupić na własne potrzeby i wtedy nie będą odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Komu należy wymierzyć karę z art. 185 ust. 1 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczyciel powinien przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak będzie wyglądała ewidencja księgowa, gdy spółka A sprzeda 40% udziałów w spółce B innej spółce z o.o. C?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy prawidłowo przydzielić stanowisko dyrektora na krótki okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy sumujemy wartość różnych usług projektowych w danym roku budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy po otrzymaniu faktury od zagranicznego kontrahenta z polskim VAT należy rozliczyć import od kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odszkodowanie za zerwanie umowy powinno zostać opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedstawiciel Miejskiego Żłobka może być członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracownik po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać z zaległego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak skorygować plik JPK wraz z ewidencją w przypadku, kiedy ujęto w nim fakturę w kwocie niezgodnej z dokumentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może pozyskać informacje czy pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy należy poinformować komornika o napływających po ustaniu zatrudnienia pracownika nowych tytułach wykonawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zabezpieczenie roszczeń osobno się liczy dla odpadów zbieranych i przetwarzanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy uszkodzone lub połamane palety są odpadem czy mogą być traktowane jako towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy opakowania po środkach chemicznych można oddawać nieodpłatnie do producenta tych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy trzeba zrobić test rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład wulkanizacyjny wytwarza odpady niebezpieczne w postaci zużytych akumulatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Ile czasu ma dyrektor na sporządzenie oceny cząstkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy firma cateringowa podlega pod wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak formalnie rozwiązać przedłużenie stażu nauczyciela

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy opłata za duplikat wyniku badań będzie podlegała VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły może zmienić zapisy w umowie o pracę nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu objętego decyzją o warunkach zabudowy podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stowarzyszenie może wystawić fakturę na opłatę członkowską?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy straż miejska może zatrudnić strażnika miejskiego, który prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy usługi stolarskie i usługi montażu rolet lub bram wymagają rejestracji na kasie rejestrującej online?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne