Questions and answers

Czy wypłacone odszkodowanie może stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup kwiatów przekazanych kontrahentowi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy za pracę w sobotę pracownikowi przysługuje dzień wolny, czy dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie pracownika przesuwa termin nałożenia kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która korzysta z urlopu wychowawczego w od lutego do grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do wybudowania budynku gospodarczego do 35 m2 na zgłoszenie na niezabudowanej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jakie warunki powinno spełniać ogrodzenie pomiędzy działkami sąsiednimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy się nauczycielowi, który jest zatrudniony tylko do początku ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakim składkom będzie podlegała kwota pieniężna przyznana przez Zarząd żonie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki symbol klasyfikacji środków trwałych powinien posiadać kontener wykonany z płyty warstwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy uzupełnić dane dotyczące podmiotu udzielającego pomocy w zaświadczeniu o pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak pracownikowi z Ukrainy umożliwić legalne "dorobienie" do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć do celów podatku VAT nierozliczoną inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek wynikający z przekwalifikowania wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak ująć w księgach poniesiony koszt, fakturę za wykonaną usługę "wdrożenie ISO"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak wyliczyć świadczenie rodzicielskie za niepełne miesiące pobierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kiedy nastąpi utrata dochodu w przypadku rezygnacji ze świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy prawidłowo odliczyć podatek VAT należny z faktury za gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kto jest wprowadzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jak interpretować zapisy ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na ile dokładne muszą być zapisy w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Na jakim koncie spółka powinna zaksięgować fakturę na aplikację do monitorowania aktywności użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej dacie powinien być ujęty zakup biletu lotniczego jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jakim miesiącu i w jaki sposób skorygować błędną wypłatę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jakim trybie należy wydać Inwestorowi brak konieczności zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

W jakim trybie powinny być podejmowane uchwały rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna opodatkować wynagrodzenie za zabezpieczenie gwarancji bankowych innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co powinien zawierać aneks do umowy zmieniający wykonawcę lub podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Co zrobić jeżeli wykonawca w formularzu oferty oferuje samochód nowszy niż wymagał zamawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy czas powrotu z delegacji wlicza się do czasu pracy i czy przysługuje za niego dieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dla dyrektora i wicedyrektora internatu przy szkole publicznej należy obowiązkowo sporządzić plan urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dla szkoleniowych związanych z BHP można zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do przedłużenia terminu związania ofertą należy wzywać wszystkich uczestników postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest nadawanie wydzielonym komórkom organizacyjnym nazw własnych odmiennych od wskazanych w przepisach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy dozwolone jest kryterium dotyczące udokumentowanego szkolenia w autoryzowanym serwisie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy koszty operatu może spółka zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota różnicy między ceną za wierzytelność a jej wartością stanowi przychód po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czym jest ogłoszenie o profilu nabywcy i kto może je publikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury, która została wystawiona na spółkę przed zarejestrowaniem jej jako podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy uwzględnić dochód z hektarów przeliczeniowych, których wnioskodawczyni jest współwłaścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nowemu właścicielowi nieruchomości można udostępnić do wglądu komplet akt dotyczących budowy obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy od wynagrodzenia brata zatrudnionego w spółce jawnej należy płacić składkę na FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy osoba fizyczna wykonująca usługi szkolenia w zakresie BHP może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy osobie odbywającej praktykę absolwencką przysługuje wolne za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy paragony pracowników mogą zostać ujęte w koszty działalności szkoły językowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona spółce spowoduje konieczność zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pożyczki wspólnika dla spółki z o.o. udzielone w latach 2001-2016 korzystały ze zwolnienia od PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne