Questions and answers

Co jest kosztem uzyskania przychodu przy umowie przelewu wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jako cenę zakupu akcji francuskich powinno się brać pod uwagę cenę nominalną czy faktyczną cenę zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nadal wypłacać zasiłek pielęgnacyjny, gdy umiera przedstawiciel ustawowy syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy RODO dopuszcza możliwość łączenia obowiązków IOD z innymi obowiązkami i zadaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dochód z trzynastki liczymy do dochodu, czy traktujemy jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spalanie odpadów powstałych przy produkcji mebli w zakładzie meblowym wymaga uzyskania zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy firma produkująca papier laminowany, który zazwyczaj służy firmom jako opakowanie, jest wytwórcą opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest procedura przeniesienia uprawnień do posiadania zezwolenia na odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organizacje pożytku publicznego zwolnione są z opłat za udostępnienie informacji o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kiedy zachodzi możliwość zmiany ceny umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki powinni potwierdzać liczbę godzin wykonania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy drugi język obcy nowożytny wprowadzony od klasy VII należy traktować jako język dodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalać warunki przyznawania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży nieruchomości opodatkowanej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić, gdy lekarz wystawił zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, a pracownik w tym czasie świadczył pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola może jednocześnie zarządzać żłobkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można zastawić regałami nieużywaną bramę w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku usług iniekcji i hydroizolacji budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w przypadku pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników należy okresowo odnawiać uprawnienia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak przejść na status podatnika zwolnionego i kiedy złożyć ostatnią deklarację oraz plik JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy ująć korektę WNT in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony w szkole jako logopeda?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący ma prawo narzucić szkole w drodze uchwały, że zajęcia z doradztwa zawodowego powinny trwać 60 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy pole oddane w dzierżawę liczy się do dochodu osoby, która wydzierżawia nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nowo powstałe z końcem roku sołectwo ma prawo do dysponowania w roku bieżącym funduszem sołeckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej w publicznej szkole policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy może nastąpić wypłata udziałów i nadwyżki bilansowej członkom likwidowanej spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy uznać świadczenie rodzicielskie za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób skorygować fakturę, w której błędnie zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić kwotę przychodu z tytułu świadczeń rzeczowych zakupowanych od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły mógł uznać kwalifikacje nauczyciela w roku 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość pozostawienia dzieci w klasie III szkoły podstawowej na wniosek rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy koszt doraźnego wynajmu kwater pracowniczych dla pracowników budowlanych podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu powinna zostać zapłacona bezpośrednio przez pracodawcę faktura za usługę hotelarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy można uznać odległość 12 m budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej od lasu za prawidłową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna ustalić wynik finansowy w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne