Questions and answers

W jakiej pozycji RZiS powinny być zaprezentowane wydatki na wyposażenie ośrodka wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty VAT w przypadku sprzedaży samochodu kupionego w ramach WNT do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy amortyzować ogrodzenie wybudowane wokół budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż elementu środka trwałego, którego wartość nie jest znana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ująć zakup zapasowego komputer, który jest zabezpieczeniem systemu sterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób wycenić aport w postaci inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów nabycie niezorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien oszacować zamówienie nieplanowane na projekt drenażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób zbyć składniki majątku zawieszanej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować zakup urządzenia w celach pokazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna wystawić fakturę za organizację usług wystawienniczych (budowę stoisk)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakich przedmiotów uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Co jest dochodem do opodatkowania w przypadku sprzedaży samochodu przekazanego na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy 50% koszty uzyskania przychodu przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy agregat chłodniczy jest częścią składową auta, czy też może być odrębnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy alimenty i kwotę dodatku aktywizacyjnego należy doliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy brata należy wykreślić ze składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy do celów amortyzacyjnych należy rozdzielić lokal i prawo wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dotacja gminy dla szkoły niepublicznej może być wykorzystywana na zadania inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy drukarka sieciowa może być uznana za samodzielny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy emerytowi zatrudnionemu na zastępstwo na stanowisku konserwatora należy naliczać staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy faktura korygująca zwrot towaru powinna posiadać dopisek "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kierownicy budów i robót budowlanych otrzymują wynagrodzenie za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy koszt audytu certyfikacyjnego może zostać rozliczony w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kwota dofinansowania imprezy pracowniczej powinna być doliczona pracownikom do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mogę aktywować środek trwały z wartością 0 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana metody amortyzacji dla już wprowadzonych i amortyzowanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można dokonać przekwalifikowania przedmiotów o niskiej wartości na wyposażenie i dokonać ich likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można rozszerzyć kwestionariusz osobowy zatrudnionego pracownika o adres zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy na koniec roku szkolnego można przepisać dziecku ocenę z pierwszego semestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy należy wypłacić dodatkowe roczne wynagrodzenie pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na 6-miesięcznym urlopie dla poratowania zdrowia może go przedłużyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodliczony VAT należy rozliczać w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy organ ma obowiązek wypłaty świadczeń, które wygasły poprzez niedotrzymanie warunku przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pacjent ma prawo domagać się realizacji świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala przez podmiot zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pismem urzędowym jest każde zgłoszenie, które przychodzi na szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktu zakupu wyposażenia dzierżawionego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy polska firma zobowiązana jest do poboru podatku u źródła od czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy pracodawca może sfinansować pracownikowi karnet sportowy ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się przysługującego mu świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prawa do poszczególnych odcinków programów telewizyjnych stanowią WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy prowadzący działalność gospodarczą może podjąć współpracę z byłym pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przychód w postaci bonu towarowego przyznanego pracownicy na urlopie wychowawczym należy wykazać na formularzu PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy realizacja oświetlenia skateparku wymaga dokonania zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne