Questions and answers

W jaki sposób należy wydać świadectwo pracy dla byłego pracownika, który zgubił poprzednie świadectwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać różnice kursowe przy zakupie waluty w kantorze internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób udzielić zamówienia uzupełniającego do zamówienia udzielonego przed nowelizacją p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

W jaki sposób ująć w zeznaniu PIT-36 dochody uzyskane w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wysokość zaliczki opłacanej w sposób uproszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co się mieści w opłacie za badanie lekarskie kierowcy realizowane przez lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy kontrola Komisji BHP na terenie zakładu pracy może ograniczyć się do jednego obszaru jego działania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy nagroda kuratora oświaty i odprawa wchodzą do wyliczenia podstawy wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy się urlop uzupełniający w wymiarze 8 tygodniu bez względu na jego pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy obowiązujące przepisy przewidują opracowywanie i zatwierdzanie programów gospodarki odpadami dla odpadów z grupy 18?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy ojciec, któremu ograniczono władzę rodzicielską może otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca może we własnym zakresie wykonać stół spawalniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w stołówce szkolnej trzeba stosować kasy rejestrujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie podmiot leczniczy ma możliwości odwołania zastępcy dyrektora ds. lecznictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak należy liczyć czas nauczyciela przeznaczony na pracę z dzieckiem w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy firma musi się zarejestrować się do VAT we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaka jest kategoria zaszeregowania sekretarza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do montażu okien i rolet zewnętrznych w domu jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej i wystawiać faktury do zaliczek za noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ująć w rejestrze VAT zaliczkę wpłaconą na przełomie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co dyrektor szkoły może zrobić z nieaktualnymi podręcznikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dotacja, którą otrzymuje klub sportowy od urzędu miasta za osiągnięcia sportowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana, księgowana na koncie przychodowym 762 dotacje, jest przychodem podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do wynagrodzenia nadliczbowego można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktury za roczny najem można opłacić gotówką, jeśli ich łączna wartość przekracza 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy inwestycję w obcym budynku należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy i w jaki sposób należy dokonać korekty kosztów inwestycyjnych sfinansowanych z dopłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwe obniżenie stawek amortyzacyjnych przez podatników, którzy stosują indywidualne stawki amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy konieczne będzie zgłaszanie wszystkich kotłów o mocy poniżej 1 MW oraz agregatów prądotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy kserokopia pełnomocnictwa ogólnego będzie skuteczna przed samorządowym kolegium odwoławczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego stanowi przychód z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest by szkoła otrzymywała dotację na te dzieci wykazane jako przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można amortyzować lokal, który jest własnością kilku spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można przyjąć na stan środków trwałych zastawę z porcelany, która znacznie przekracza kwotę 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można zaklasyfikować systemy alarmowe jako inwestycje krótkoterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nabycie praw autorskich do kolekcji mebli podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nabyte opracowanie analizy rynków zagranicznych stanowi wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy najem maszyny, która ma status towaru handlowego, obliguje do wprowadzenia jej do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy doliczyć do dochodu alimenty zgodnie z wyrokiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy stronie wyrównać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na prywatnym terenie leśnym można urządzić "leśny teren rekreacyjny" na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy nauczycielka miała prawo przejść na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym na czas zastępstwa będzie się należało dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne