Pytania i odpowiedzi

Kiedy nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić urlopu pracownikowi bez orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy udokumentować zdobywane przez nauczyciela przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy dyrektor szkoły powinien zawrzeć umowę z nauczycielem-emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może po rocznych urlopie dla poratowania zdrowia przebywać na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jakie nowe przepisy obowiązują doradców podatkowych w zakresie AML?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu urząd powinien przekazać stare meble biurowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli należy uzgadniać corocznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy budynek garażowy powinien posiadać ściany oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy budynek garażowy powinien posiadać ściany oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy obywatel Ukrainy może legalnie przebywać w Polsce, oczekując na zezwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy prawidłowo zatrudnić nauczyciela dla klasy III w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie wymiary powinno mieć stanowisko postojowe dla samochodu osobowego dla miejsca usytuowanego wzdłuż jezdni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy darowizna na rzecz ochotniczej straży pożarnej podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy zasiłek okresowy podzielić na dni za miesiąc sierpień, czy przyznać w całości za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy z zasiłku stałego powinno się potrącać 70% i przekazywać na konto zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek wypłacić zasiłek za poprzednie miesiące do pełnej wysokości zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dom pomocy społecznej może być częścią centrum usług wspólnych bądź centrum usług społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przedszkolu można założyć dziennik elektroniczny tylko dla zerówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wnioskujący może wnieść o zmianę zapisu w decyzji dot. obowiązku zamontowania króćców pomiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy organ miał prawo odmówić wydania decyzji na podstawie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Gall Marek | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze dla obywatela Ukrainy jeżeli złożył wniosek nie mając jeszcze karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim terminie zwołać wybory w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez sołtysa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co zrobić, jeżeli wykonawca zastrzegł tajemnicę przedsiębiorstwa powołując się na przepisy starego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy można odprowadzać wody opadowe i roztopowe z terenów uszczelnionych do rowu przydrożnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy nagrody dla pracowników mogą korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki wypłacone obywatelowi Cypru podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zużyte big bagi, w których przewożone były pyły, można zutylizować pod kodem 17 09 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy można odliczyć od dochodu lub podatku składki ZUS zapłacone z wyprzedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie wypłacone w dwóch transzach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy wykazać przychód z tytułu dodatku pielęgniarskiego (COVID-19)?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać nagrody przekazane za uzbierany punkty premiowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy posiadać potwierdzenie zapłaty za polisę ubezpieczeniową, aby ująć jej wartość w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może postawić obligatoryjny warunek przeprowadzenia wizji lokalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Jak dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii może wyegzekwować od rodzica zaległe opłaty za posiłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy do routerów oraz switch’y mają zastosowanie kody GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy przechowywać nagrania z kamery laparoskopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne