Questions and answers

Czy budynek po upływie minimalnego okresu jego amortyzacji można dalej amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dotację traktować jako przychód parafii, czy w inny sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy do zwrotu nadpłaty dofinansowania z PFRON doliczamy odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy inspektor PIP ma prawo przebywać na terenie zakładu pracy pod nieobecność jego właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy jest jakaś wysokość straty w firmie przy której jest obowiązek zamknięcia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można polisę OC działalności w spółce z o.o. zaksięgować jednorazowo do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można polisę ubezpieczeniową zaliczyć jednorazowo do kosztów działalności na księgach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy omyłkowe zaznaczenie warunku w ogłoszeniu o zamówieniu stanowi błąd istotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy podatek od nagród jest kosztem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu polskim VAT przewóz osób z Niemiec do Polski na rzecz polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik niemający badań psychotechnicznych może udać się na szkolenie prywatnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przychód ze sprzedaży wycofanego pojazdu należy ująć w kol. 8 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy przenoszeniu miejsca postojowego do majątku prywatnego trzeba skorygować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy rezydent może dyżurować w izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy różnice kursowe należy zaliczać do kategorii przychodów z działalności operacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. podlega pod 19% podatek, czy dopiero wskoczy w wyższy podatek od początku następnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szlaban drogowy zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w harmonogramie czasu pracy należy ujmować godziny ponadwymiarowe pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w magazynie, gdzie czasowo przebywają maksymalnie dwie osoby, należy wyznaczyć drogi komunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wolno tankować olej napędowy bezpośrednio do ciągnika terminalowego z cysterny na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji powstaną różnice kursowe dla celów CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie studni w innym miejscu niż przewidywał plan zagospodarowania stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy wystawienie noty obciążeniowej dla dostawcy zagranicznego za uszkodzone towary podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w związku z brakiem magazynu spółka nie będzie zobligowana do prowadzenia ewidencji w formie jpk_MAG?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zadania związane z rekultywacją składowiska odpadów można wprowadzić do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy zastępca kierownika działu w szpitalu pełni funkcję kierowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Do którego rozdziału i paragrafu zaklasyfikować dopłaty do obiadów dla dzieci szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jaką należy zastosować stawkę ryczałtu dla robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką wartość środka trwałego przyjąć do amortyzacji, jeśli wcześniej był używany w celach prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki dokument można uznać za wystarczający w kwestii legalności zakupu dzikiego zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie dokumenty zobowiązany jest przedstawić wykonawca zagraniczny w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Aktualne

Jakie są procedury w przypadku zaginięcia regulaminu zamówień publicznych w przedszkolu publicznym nieferyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaki jest status pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w samorządowym zakładzie aktywności zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak oskładkować wynagrodzenie zleceniobiorcy, który z tytułu umowy o pracę nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo określać kategorie zaszeregowania pracowników zatrudnianych w samorządzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak zaklasyfikować wybudowaną przez szpital siłownię zewnętrzną dla pacjentów oddziału psychiatrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Na kogo wystawić fakturę za towar w przypadku śmierci kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób dokonać prawidłowej ewidencji zakupu z Hongkongu, jeżeli firma przesłała fakturę elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć stratę w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien udzielić robót objętych wykonawstwem zastępczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

W którym miesiącu powstaje zobowiązane z tytułu prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Z jakiego dnia należy wziąć średni kurs NBP do obliczenia wartości transakcji do informacji ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne