Questions and answers

Jak rozliczyć czas pracy w listopadzie, gdy pracownik świadczył pracę w nocy 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć nadpłacone zaliczki na poczet zysku wspólnika spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie z umowy o dzieło zawartej z zagranicznym artystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

jak zdefiniować rodzinę wielodzietną na gruncie ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy podatnik jest obowiązany do wysyłania ewidencji VAT_JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Pod jakimi warunkami można wprowadzić otrzymaną w darowiźnie część budynku do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób nastąpi rozliczenie w podatku CIT w kontekście tzw. zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co może zrobić dyrektor szkoły, jeżeli nikt z nauczycieli nie wyraża zgody na pracę w komisji inwentaryzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy darowizna przekazana przez spółkę akcyjną na rzecz stowarzyszenia jest odpłatnym świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dla spółki z o.o. wypłata z góry rocznego czynszu w gotówce będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dochody ze sprzedaży majątku gminy mogą być przeznaczone na konkretny wydatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego należy wliczyć tzw. trzynastkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dzień wolny za Święto Trzech Króli pracownik może odebrać w kolejnym cyklu rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy faktura za wykonanie projektu graficznego powinna zwiększać wartość licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma może za sprzedaż samochodu pobrać pieniądze gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy magazyny wynajmowane innym podmiotom mieszczą się w definicji „pozostałych budynków handlowo-usługowych”?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy zapłacić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy nowe symbole i stawki stosuje się dla wszystkich środków trwałych w związku ze zmianą klasyfikacji KŚT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy płaci się podatek zryczałtowany od naprawy maszyny i zakupu licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy polska spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy przekazanie w darowiźnie córce samochodu wycofanego z działalności gospodarczej będzie opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. komunalna ma prawo do stawki 15% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy syndyk masy upadłości spółki ma obowiązek korekty deklaracji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w 2018 roku samozatrudnieni wciąż mogą być opodatkowani liniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydatek na nagrodę w konkursie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu dla spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wydatki na naprawę zwiększają wartość początkową maszyn jako środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynajmując samochód w wynajmie długoterminowym należy prowadzić kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Ilu członków minimum powinna mieć międzyzakładowa organizacja związkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jaką kwotę brutto może zarobić dziecko uczące się w 2017 roku, aby rodzice mogli odliczyć ulgę na niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować oraz do jakiej grupy KŚT zakwalifikować rowerki treningowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować dla sprzedaży gotowej srebrnej biżuterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak często powinien być aktualizowany reprezentatywny przykład na potrzeby reklam kredytu konsumenckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Jakich dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia może żądać zamawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Jak księgować podatek dochodowy od osób prawnych jeżeli jest wpłacany w formie uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy przechowywać przeterminowane leki narkotyczne oraz opioidy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT od faktury za zużycie energii z prognozą na kolejne 5 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak szczegółowo przepisy prawa pracy regulują ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak traktować bony, vouchery i karty przedpłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nie znajduje zastosowania odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy zamawiający może udzielać odrębnych zamówień na poszczególne części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Kto wydaje świadectwo pracy odwołanemu dyrektorowi SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Na jakiej podstawie księgować w koszty składkę lekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Na podstawie jakiego dowodu należy zaksięgować koszt refundacji okularów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakich przypadkach pracodawca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zakwalifikować wydatek na dostawę i montaż zabudowy wiatrołapu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W którym momencie koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych będą kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne