Questions and answers

Czy dostawa towaru polskiej spółce zależnej od spółki niemieckiej, w pobliże granicy z Niemcami - to WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy liczyć szerokość spocznika przy schodach, których biegi są ustawione względem siebie pod kątem 90°?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy cięcie przy użyciu palnika jest pracą szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy gmina może kwotę netto przelewać do banku celem zabezpieczenia kredytu (w ramach split payment)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy gmina może wprowadzić obowiązek płatności w systemie split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osobie skierowanej do Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas należy się ZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica, która korzysta z urlopu wychowawczego może wykonywać pracę na rzecz dotychczasowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy obciążanie pracowników mandatami ma podstawy prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy od pisma dotyczącego ograniczenia zatrudnienia przysługuje nauczycielowi odwołanie do sądu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT wynająć mieszkanie firmie, która będzie w nim z kolei prowadzić wynajem krótkotrwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy praca w GDDKiA jest pracą na stanowisku pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy możliwe jest przyjęcie zgłoszenia budowy budynku gospodarczego do 35 m2 na działce o powierzchni 250 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy organ prowadzący ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczyciela zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować dywidendę jaką spółka komandytowo-akcyjna otrzymała od spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kto wydaje duplikat świadectwa szkolnego absolwentowi gimnazjum, które zostało włączone do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody uzyskiwane z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Która gmina ma pokryć koszty pogrzebu osoby bez meldunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Co stanowi przychód, a co koszt podatkowy przy cesji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy osób zatrudnionych w laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy otrzymanie nagród przez praktykantów od kopalni jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dorosłą córką?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest procedura korygowania dokumentów rozliczeniowych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć w zakresie podatku dochodowego składki ZUS zwrócone przez organ rentowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy regulacje umowy o pracę naruszające zasady równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie polskiego rezydenta za pracę w Afganistanie u australijskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić ze zwrotem podatku od nieruchomości stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaki obowiązek w ZUS będzie miał jako nowy przedsiębiorca rozpoczynający działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy księgowa może podpisać z własnym pracodawca umowę zlecenie łącząc urlop macierzyński z pracą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak powinna przebiegać procedura odwołania wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto może reprezentować szkolną organizację związkową podczas konkursu na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy prace w Dziale Pomocy Doraźnej w latach 1984- 1988 można zaliczy do pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy zgodnie z przepisami może dać pracownikowi wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy zaksięgować refundację kosztów wynagrodzenia pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy stan nietrzeźwości stanowi wystarczającą podstawę do naliczenia opłaty za świadczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy podanie daty urodzenia i numeru pacjenta to pseudonimizacja danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy pracodawca powinien zaliczyć udokumentowane lata pracy i dokonać wyrównania dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką kwotę alimentów odliczyć od dochodu osoby w celu ustalenia dochodu do przyznania zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy ustalając prawo do świadczeń rodzinnych do dochodu należy wliczyć 1/2 gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć dochód do świadczenia rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne