Pytania i odpowiedzi

Czy należy wstrzymać wypłatę świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w szkole niepublicznej jest obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w ramach umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Ile dni ma dyrektor szkoły na złożenie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim paragrafie należy sklasyfikować otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Do której klasy liceum można przyjąć uczennicę, która nie uzyskała promocji do III klasy technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy ksiądz uczący w szkole wykonuje ważne społecznie zadania i może mieć skrócony tydzień pracy do czterech dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy ucznia powracającego z zagranicy może zwolnić z nauki drugiego języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dla każdego oddziału klasy VI prowadzi się oddzielne dzienniki lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie obowiązki, a także uprawnienia ma uczeń liceum z Białorusi posiadający Kartę Polaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy liczyć termin przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Hopcia Patryk | Aktualne

W jaki sposób gmina powinna weryfikować miejsce zamieszkania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak poprawnie ustalić termin powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, które nastąpiło w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy bhp określają szczególne wymagania, jakie należy spełnić podczas produkcji automatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy osoba, która ukończyła licencjat na Akademii Wychowania Fizycznego posiada przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy spółki niepodlegające ustawie o rachunkowości są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć świadczenia usługi organizacji kongresu dla zagranicznych odbiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od 01.08.2018 osoba, która uzyskała prawo do rent, jest zobowiązana do zapłaty składek w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość pobierania opłaty za usługi, które nie są przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy od kierowców zatrudnionych w szpitalu należy opłacać składkę na FEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy kierownik gospodarczy może świadczyć pracę 4 dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy utracić dochód z gimnazjum i uzyskać dochód ze szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można ojcu przyznać świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi, który w maju przechodzi na emeryturę przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości po zmarł mężu należy opodatkować stawką VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób kontynuować działalność po zmarłym małżonku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach zakupione przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest procedura zwrotu zapłaconego VAT za import towaru z Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy premię uznaniową należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wydać świadectwo pracy, jeśli nie było przerwy w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży nieruchomości wraz z gruntami podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do której klasy powinien zostać przyjęty uczeń, który ukończył 10 klas w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozliczać przychody z działalności nieewidencjonowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ustalając odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową należy stosować współczynnik ekwiwalentowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy po zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy tego urlopu udziela pracodawca użytkownik czy agencja?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co zrobić, jeśli NFZ traktuje jako błąd wykazanie wizyty już po dacie zgonu pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kto powinien wystąpić o podział działki powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Co powinien zrobić organ I instancji do czasu uprawomocnienia się decyzji organu II instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy osobie, która studiuje zaocznie należą się świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego powinno zostać uchylone?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy rozważyć odmowę przyznania świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla warsztatów, zabaw czy organizacji urodzin dla dzieci, jeśli spółka nie ma własnego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy uczeń może być dwukrotnie warunkowo promowany do kolejnej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można zatrudnić dyrektora niepublicznego przedszkola na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne