Questions and answers

Czy spółka jawna może odliczyć VAT od wniesionego aportem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy spółka ma możliwość przeszacowania aktywa (środki trwałe) do ich wartości godziwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy sprzedać magazynu z prawem do grunty oraz części trafostacji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy środki trwałe zakupione z dotacji unijnej należy ująć w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki przez udziałowca spółki z o.o. tej spółce podlega zwolnieniu z opodatkowania PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umowy o dzieło mogą być kosztem w dacie wypłaty u prowadzącego działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi odrębnie z każdej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy urząd skarbowy może zakwestionować brak podziału kosztów na lata których dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy usługi hydrauliczne oraz materiały zużyte po ich wykonaniu mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy w przypadku pacjentów niezdolnych do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń konieczna jest zgoda sądu na leczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wybudowanie budynku magazynowego na cudzym gruncie jest inwestycją w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydając wyniki badań można zweryfikować tożsamość osoby prosząc o podanie numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wydatki na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego stanowią inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wyposażenie (o wartości netto 1500-9999,99 zł) powinno podlegać inwentaryzacji na koniec każdego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zainstalowanie instalacji gazowej w wynajmowanym samochodzie stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę po terminie związania ofertą bez wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać zabezpieczenia w wysokości 10% wartości zamówienia dla każdego z etapów zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający zamieszcza postępowania na usługi społeczne w planie zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko uczące się zaocznie, które rejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zestaw komputerowy powinien zostać w całości uznany za środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy zestaw narzędzi zebranych w profesjonalnej skrzyni może stanowić jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Do jakich kosztów należy zakwalifikować Vademecum Głównego Księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Do jakiego rodzaju zamówień należy zaliczać nabycie oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować piec na ekogroszek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć przenośne lodowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć urządzenie do sprawdzania układu hamulcowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kaczyński Tomasz | Nieaktualne

Jak amortyzować instalację przeciwpożarową obsługującą 2 budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką amortyzować klimatyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jakie dokumenty winno wystawić nadleśnictwo przy sprzedaży gruntu leśnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracownik przyjmowany na stanowisko kierownika gospodarczego w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na organizatorze konkursu na portalu społecznościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółdzielni, która zakupiła usługę budowlaną na rzecz mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują zasady postępowania ze zużytymi gaśnicami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki zapis wprowadzić do polityki rachunkowości odnośnie rozliczania kosztów w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować indos weksla wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować wspólnika występującego ze spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak potraktować wydatki na remont lokalu wynajętego do prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie podatku dochodowego zakupy sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dokonanie przebudowy w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu plandeki z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć nienależnie pobraną składkę na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy za ubiegły rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy przy umowie franczyzowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach działalności wydatek na zakup lokalu mieszkalnego na biuro?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć zmodernizowaną sieć elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozumieć zastrzeżenie w ogłoszeniu dotyczące grup społecznie marginalizowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak spółka powinna rozliczyć w podatku dochodowym zakup filmu reklamującego jej produkty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak ująć podatek VAT od zakupu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej ujawniony pozostały środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ująć w kosztach licencję na ilustracje do kilku książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach wydatki na opracowanie prototypu zabawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak u osoby fizycznej należy traktować zakup formy do wtryskarek jeżeli na dzień dzisiejszy nie posiada ona wtryskarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić dochód przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową wydatków na ulepszenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaewidencjonować środki trwałe otrzymane przez gminę od PKP S.A. w ramach zwolnienia z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za utworzenie sklepu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w firmie transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować rozbudowę monitoringu, kiedy obecny system w momencie zakupu został ujęty w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki na zakup nowego radia do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak zakwalifikować zakup wina w celach kolekcjonerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kiedy mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń i składać deklaracje VAT-7 kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne