Questions and answers

Czy dyrektorowi zespołu szkół, któremu kończy się kadencja można przydłużyć stanowisko o rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć Mikser audio i z jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczyciele 29 sierpnia, jeżeli sierpień posiada 31 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak określić moment dostawy towaru w przypadku dostawy towarów na terytorium kraju na warunkach dostawy DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Za który miesiąc doliczamy dochód z umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na budowę parkingu dla pracowników będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy gmina może udzielić bonifikaty w zakresie opłaty za miejsce do pochowania zmarłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Po jakim kursie rozliczyć zwrot wspólnika za prywatne zakupy ze służbowej karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy rozpoznać import usług w przypadku rezerwacji dokonanych w okresie od stycznia do kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do pracowników służby zdrowia stosujemy artykuł 151(4) kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy fakturze korygującej in plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić linię brzegową, gdy przy brzegu znajduje się skarpa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy organ może nakazać skrócenie dachu do granic swojej działki, jeśli z dachu spływa woda zalewająca grunt sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy konieczne będzie wydanie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w koszty ustanowienia zarządu komisarycznego spółki wodnej powinny być wykazane w decyzji starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozpatrywać odległości stanowisk postojowych od granicy terenu projektowanej inwestycji oraz od okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy nauczycielkę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia można przenieść do pracy w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy zmniejszyć etat psychologowi zatrudnionemu w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia z FA od maja 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy można udzielić informacji o przebiegu podjętych czynności wobec osoby uzależnionej rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy budowa niezadaszonego tarasu przy budynku rekreacji indywidualnej wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy można przenieść nauczyciela mianowanego z szkoły do przedszkola w tej samej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy dokonać zwrotu podatku akcyzowego w przypadku śmierci odbiorcy decyzji oraz ujawnieniu jego spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może realizować projekt unijny w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nabycie auta w 2014 r. z odliczeniem VAT 50% oraz przekazanie na cele osobiste i darowizna w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej można przenieść na stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować podatnik przy sprzedaży elementów stalowych do balustrad i balkonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wlicza się wydzierżawianą nieruchomość do dochodu rozpatrując wniosek o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przy zwrocie VAT od kontrahenta z Niemiec należy złożyć korektę deklaracji VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje odwołanie do sądu pracy od przeniesienia w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile godzin języka anielskiego należy połączyć w klasie łączonej liczącej 7 uczniów w klasie VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy uczennica, która przerwała naukę i nie uczęszcza do żadnej szkoły, można ponownie przyjąć do klasy III liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy remont obiektu wpisanego tylko do wojewódzkiej ewidencji zabytków wymaga uzgodnienia/decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad postępowaniem rekrutacyjnym do szkół i przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę należy zamieścić zapis dotyczący numeru EKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne