Questions and answers

W jaki sposób można sprawdzić, czy dana firma jest traktowana jako nieprofesjonalny zbierający odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy art. 59 a ustawy Prawo bankowe ma zastosowanie do oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy można lokalizować schody w pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy waloryzacje emerytury traktować należy jako dochód jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielka po stanie nieczynnym może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy osoba posiadająca uprawnienia dyrektora żłobka może kierować pracą klubu dziecięcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jaką datę powinno nastąpić wyrejestrowanie z ZUS Członków Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy teczka z luźnymi arkuszami ocen uczniów klas od I do VII jest również księgą arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dopuszczalne jest udzielenie zamówienia dodatkowego niezbędnego do realizacji zamówienia uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy dzielić wymiar obowiązkowych zajęć do przeprowadzenia w pełnej klasie uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jakiej formie kierownik zamawiającego może powierzyć pracownikom wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W jaki sposób poinformować księdza, że w kolejnym roku szkolnym będzie miał ograniczony wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakich informacji zamawiający może nie ujawniać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób należy przyjąć ucznia klasy II publicznego technikum do niepublicznego liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach przysługuje odprawa emerytalna z każdego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie będzie wynagrodzenie pracownika, który został oddelegowany do pracy związkowej z funkcji wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy do kwoty nabycia w procedurze VAT marża wlicza się wartość zapłaconej akcyzy za samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy paragon może zostać wydany innemu podmiotowi niż nabywca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek składania do związków zawodowych kserokopii arkusza organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Co powinien zawierać opis sposobu realizacji eksperymentu pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż biletów swoim klientom na mecz podczas Mistrzostw Świata w Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć przegląd kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy ustalić cenę zakupu materiału produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy jest możliwość zatrudnienia pracowników firmy budowlanej na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić tygodniowy wymiar godzin dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak szczegółowo opisać w SIWZ procedurę zmiany lub wycofania JEDZ drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy uzupełnienie etatu nauczyciela dokonuje się bez zgody nauczyciela z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przydzielić sobie godziny ponadwymiarowe z wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy spółka powinna spełnić obowiązek informacyjny wobec byłych pracowników zlikwidowanej kopalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy od umowy z agencją ze Szwecji należy zapłacić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne