Pytania i odpowiedzi

Jak należy sprzedać grunty, które były zakupione jedne z VAT a inne bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w sp. z o.o. należy zrobić korektę odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można przyznać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak powinna być rozliczona faktura korygująca in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach drobne wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przed dokonaniem zmiany nieużytku na rolę wymagane są jakieś uzgodnienia lub decyzje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy przygotować się na składanie sprawozdań w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy usługi wynajmu równiarki z operatorem podlegają VAT czy też należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak długo zgodnie z RODO można przechowywać dane w skrzynkach e-mail pracowników administratora danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy kierowca samochodu ciężarowego może mieć określony dodatek za pracę w nocy ryczałtowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy różnice kursowe od kwoty VAT zapłaconego za granicą są uwzględniane w rachunku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zgłoszenie się po świadczenie zdrowotne wymaga ustalenia tożsamości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podwyżki dotyczą lekarzy specjalistów, którzy także inne rodzaje świadczeń realizują u tego samego świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy OWW powinien zwrócić powstałą nadpłatę organowi egzekucyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy darowiznę uwzględnia się przy ustalaniu dochodu zgodnie z art. 8 ust. 12 pkt 2 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przekazać sprawę do wojewody celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy się fundusz alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie przyznania świadczenia na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie stawki wynagrodzenia stosować w przypadku młodocianej pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien przedłuźyć umowę na czas określony do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwał nauczycielce po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co jest przejazdem, a co dojazdem w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach zgłaszać do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę zatrudnionego na umowę o pracę w innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy wypłata wynagrodzenia przedsiębiorcy korzystającemu z ulgi na strat wymaga naliczenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

czy świadczenie "Dobry start" należy liczyć do dochodu osoby ubiegającej się o pomoc społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie naliczyć odpłatność za DPS, jeżeli strona zmarła, a brak jest decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy przepisy określają jaki typ wózka jest przeznaczony do transportu konkretnych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy koparka przeładowcza chwytakowa odlega dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić urlop w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać przekazem pocztowym wynagrodzenie dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy świerzb to choroba, której wystąpienie lub podejrzenie w szpitalu podlega zgłoszeniu podmiotom zewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dane o wynagrodzeniu lekarzy mieszczą się w jakimś wyłączeniu udostępniania informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy hospicjum od pacjenta lub jego rodziny może żądać oświadczenia o czasowości pobytu w tej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy składki KRUS z tytułu posiadanego gospodarstwo rolnego podlegają odliczeniu od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy ustalenie spadkobierców zmarłej strony postępowania należy do obowiązków organu wydającego pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy planowane kolumbaria w granicach istniejącego, czynnego cmentarza wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy dochód z tytułu zasiłku macierzyńskiego osiągnięty przez stronę w roku bazowym stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w związku ze zmianą kryteriów dochodowych od 1 października 2018 r. wzrosną zasiłki stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy weryfikować dochody obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii może być uznany za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zjazdy z dróg gminnych lub powiatowych od 1.01.2017 r. wymagają dokonania zgłoszenia zakończenia budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód rodziny w sprawie posiłków dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy uwzględnić dochód wymieniony w katalogu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dni wolne, o których mowa w art. 188 Kodeksu pracy, przysługują pracownikowi, gdy drugi rodzic nie pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje możliwość lokalizowania boiska na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy należy doliczać dochód z gospodarstwa rolnego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wystąpić do wojewody o ustalenie zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto rozstrzyga o zmianie miejsca odbywania stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Kto pokrywa koszty leczenia poekspozycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do świadczenia wychowawczego uwzględnić dochód uzyskany z tytułu renty rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Na jaką podstawę prawną Gminna Spółka Wodna może się powołać w sprawie prowadzenia rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne