Questions and answers

Jakie zadania na organ prowadzący nakłada ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy sklasyfikować z wychowania fizycznego ucznia, który posiadał zwolnienie lekarskie od września do końca grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować kary umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak określać i oceniać warunki pracy w okresie zimowym na otwartej przestrzeni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo udzielone w celu aktualizacji zgłoszenia instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak przekazać przedsiębiorstwo w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczać wydatki poniesione na pozyskanie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć podatek od środków transportu, gdy spółka wynajmuje samochody od firmy zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jeżeli zatem pozostałe 3 warunki są spełnione to czy przy takim podejściu urzędu możemy jeszcze coś zrobić?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Kiedy można zmienić zezwolenie na usunięcie drzew w pasie drogowym w zakresie zmiany terminu wycinki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy zastosować art. 99 ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy z pracownikiem zatrudnionym od 10 lat można zawrzeć trzecią umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Która z osób jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Które sprawy świadczeń wychowawczych podlegają weryfikacji związanej z utratą dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać saldo kredytu odnawialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy zatrudnić kierowcę gimbusa, który jest własnością gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób określić standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jaki sposób organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły, czy musi to zrobić na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie pracowników wzywanych do usuwania awarii w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Z ilu lat wstecz można udzielić uzupełniającego urlopu wypoczynkowego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy badania lekarskie wykonane przez włoskiego lekarza będą ważne przy zatrudnieniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy budowa stacji uzdatniania wody wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy działalność związana z rejestracją pacjentów w przychodni zdrowia może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy firma może transportować odbierane odpady na podstawie wewnętrznie przygotowanego dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy instalacja do osuszania mułów powęglowych (kopalnianych) wymaga pozwolenia bądź zgłoszenia budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy Instytucja Kultury może wystawić fakturę ze stawką zw jako współorganizacja festiwalu piosenki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieją zasady mówiące, kiedy kara umowna jest za wysoka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy jest możliwe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można amortyzować część hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można czasowo magazynować wytwarzane odpady w hali produkcyjnej zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy można uznać zasiłek macierzyński za dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy można zastosować art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych i wyrównać należne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zastosować zapis w umowie, iż zamawiający rozwiąże umowę w przypadku braku efektywności kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy na dziecko przebywające w młodzieżowym ośrodku wychowawczym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy należy księgować wstecz naliczone odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy nauczycielkom przysługują trzy dni wolne od pracy w zamian za udział w szkoleniu w soboty, w tym 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy opracowanie folderu reklamowego jest wartością niematerialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może usunąć wierzbę mazowiecką z terenów zaliczonych do łąk?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne