Questions and answers

Jak obliczyć średnią urlopową po 1 stycznia 2018 r. dla dyrektora i wicedyrektorów według nowych zasad?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać sprzedaż w ewidencji JPK mikroprzedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy i koszt przejazdu pracownika z jednego do drugiego magazynu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak traktować omyłkę polegającą na wpisaniu w gwarancji wadialnej niepoprawnej daty końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku byłej nastawni kolejowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W deklaracji za jaki miesiąc skorygować VAT przy rezygnacji z najmu z działalności opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób gmina może udzielać zadań własnych z zakresu użyteczności publicznej zakładowi budżetowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Co zrobić z wnioskodawcą, który pomimo wezwania do uzupełnienia braków nie dostarcza wymaganych informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dla Rady Rodziców można wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokupiony do suszarni palnik można wprowadzić jako środek trwały i amortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektor jest zobowiązany przedkładać swój plan urlopów do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektorowi szkoły można zrefundować dopłatę do okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy elektroniczny certyfikat rezydencji zwalnia z obowiązku płacenia podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma zagraniczna płaci w Polsce podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy inwestycje, które już funkcjonują, można obejmować opłatami za utratę retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy lekarz-rezydent zatrudniony w równoważnym czasie pracy powinien pełnić dyżury medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy mają zastosowanie przepisy art. 24 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można upoważnić pracownika do korzystania ze swojego podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługują dwa dni zwolnienia na poszukiwanie pracy, jeśli okres wypowiedzenia obejmie całe ferie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego może przejść na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający ponad 200 dni na zwolnieniu lekarskim nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od zakupu mieszkania przez małżonków przysługuje zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy okres 20 dni przerwy od zakończenia zasadniczej służby wojskowej zalicza się do uprawnień pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą płaci podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po ukończeniu dochodzenia powypadkowego należy przesłać do PIP i na prokuraturę zatwierdzony protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może wydłużyć czas pracy dla pracowników palących papierosy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. z dwóch umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy premia kwartalna i uznaniowa powinny być uwzględniane w podstawie do wyliczenia zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy rok podatkowy podatnika ma wpływ na ustalenie wartości początkowej budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka komunalna oraz gmina są zobowiązane do sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka ponosi konsekwencje zakwestionowania działalności rolniczej kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w 2018 r. podatnik - osoba fizyczna może opłacać VAT kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w międzyszkolnym ośrodku sportów wodnych, który wchodzi w skład zespołu szkół, należy uchwalić osobny statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wolno amortyzować częściowo oddany budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wszystkie okresy z roku 2017 powinny być brane pod uwagę do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy wskazujemy opis przyczyny rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne