Questions and answers

Czy prezydent miasta powinien sam sobie naliczać opłatę za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy przepisy określają graniczną wysokość kabiny lakiernicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przychody ukraińskiego przedstawiciela spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przysługujący urlop od stycznia do lutego należy wykorzystać do końca trwania obecnej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy samodzielna zabudowa samochodu typu Transit jest dozwolona i rodzi jakieś konsekwencje prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy sfinansowanie prezesowi wizy stanowi dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka z o.o. oraz Uniwersytet Medyczny, mający w spółce 100% udziałów, to podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy starosta może udzielić informacji o wydanym pozwoleniu zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy substancja, która posiada piktogram GHS08 jet substancją niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła może prowadzić wyłącznie elektroniczną księgę ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy środki otrzymane z NCBR na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenia wzajemne powodują, że nie ma obowiązku rozpoznawania świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy umowa o pracę z cudzoziemcem może być zawarta na okres dłuższy niż wskazany jest w zezwoleniu na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wartość gruntu powinna być wyłączona z amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wszystkie przenośne dźwigniki ręczne o ruchu prostoliniowym podlegają dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy w zespole szkół mistrzostwa sportowego mogą funkcjonować klasy ogólne nierealizujące szkolenia sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zakupy na fakturę, bez zawierania umowy, należy wykazać w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może wykluczyć porozumiewanie się z wykonawcą drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zbiorniki stalowe z ługiem sodowym są obiektem budowlanym czy częścią instalacji nieczynnej rafinerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zmiany w regulaminie organizacyjnym wymagają uzgodnień z organizatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zwrot nadpłaty 2012 r. z PFRON będzie stanowił przychód w 2017 r. czy powinien pomniejszyć koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Ile pracownikowi przysługuje urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką kwotę należnego podatku VAT powinna odprowadzić instytucja, po koszcie wytworzenia, czy wyprodukowania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką nazwę należy stosować w szkole podstawowej określającą części roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie są zasady wyceny spisu z natury towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą użyczenie lokalu członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy traktować wody odciekowe z miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak naliczyć karę za nielegalne użytkowanie części obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jak określić termin składania ofert w przypadku przekazania ogłoszenia do publikacji w godzinach wieczornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak poprawnie interpretować przepisy o warunkach lokalowych obowiązujących świadczeniodawcę z zakresu rehabilitacji leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wartość zakupionego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać dochody oraz straty z tytułu obrotu kryptowalutami typu bitcoin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczać najem nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo nadpłaty składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć polisę ubezpieczeniową po przejściu z pełnej księgowości na PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić udział w zyskach spółki jawnej przy nierównych wkładach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić wymiar wynagrodzenia za część miesiąca pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak zakwalifikować roboty budowlane polegające na wymianie ściany wraz z fundamentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Kiedy podatnik był zobowiązany opodatkować przychód ze sprzedaży samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kto dokonuje sprostowania oczywistej omyłki w pozwoleniach wodnoprawnych udzielonych przed 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto z związku z nowelizacją Karty Nauczyciela ewidencjonuje czas pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od jakiej wartości będzie liczona amortyzacja samochodu otrzymanego w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę z kandydatem na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jakim wymiarze urlop przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób i kogo dyrektor szkoły powinien poinformować o zmianach niektórych zapisów statutu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć kwotę zaliczki uproszczonej na rok 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne