Questions and answers

Czy płyta obornikowa ze zbiornikiem na gnojowicę jest urządzeniem czy budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy podatnik powinien ująć towar w remanencie na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy powinien złożyć również wniosek o wbudowanie urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy pożyczka udzielona podatnikowi na terenie Belgii z polskiego rachunku bankowego podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej przysługuje prawo do strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przychód powstaje w momencie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy refaktura kosztu PCC powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy specjalista do spraw BHP, emeryt, zatrudniony na umowę zlecenie powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy strony umowy zlecenia mogą dowolnie ustalić zasady jej rozwiązania i długość okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy tak zaplanowana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy w przypadku eksperymentu pedagogicznego przydział zajęć jest dowolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w przypadku zakupu samochodów elektrycznych obowiązują szczególne zasady dotyczące odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w umowie o roboty budowlane strony mogą przyjąć mieszaną formę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zakład może sprzedawać wióry powstające w wyniku obróbki żelaza jako produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zamawiający będą mieli obowiązek korzystania z platformy e-Zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zamawiający może dokonać wyboru oferty przed deklaracją wykonawcy odnośnie przedłużenia terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować okolicznościowe albumy z okazji jubileuszu firmy przeznaczone dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa zakupu krat antywłamaniowych wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaką klasyfikację budżetową zastosować do wydatków na projekty decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jakie jest wzór umowy cywilno-prawnej zawieranej z osobą partycypującą w kosztach zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są możliwości prawne rozwiązania umowy z dostawcą posiłków dla dzieci do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak interpretować pojęcie: osoba pozbawiona posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie zalewania nieruchomości w wyniku zakrycia rowu przez sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego ma nauczyciel szkoły podstawowej i świadczący pracę jako nauczyciel zerówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak liczyć do zatrudnienia do celów naliczenia funduszu socjalnego i PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy księgować koszt namiotu w przypadku leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy księgować w księgach rachunkowych opłatę od reklamówek sprzedawanych klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy kwalifikować kategorię obiektu do ew. opłaty legalizacyjnej za zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak należy obliczyć dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego na podstawie dwóch umów w dwóch placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć kwotę, którą trzeba potrącić przy wyliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ująć sporadyczną sprzedaż przez platformę zakupową na rzecz osób fizycznych w KPIR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy ustalić godziny pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z deklaracjami rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę z uwzględnioną bonifikatą z tytułu przerwy w dostawie energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować rozchód zlikwidowanych części z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć średnie wynagrodzenie nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opisać warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanych uprawnień w budownictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak płacić za godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela zatrudnionego w bibliotece na pełen etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo nawiązać stosunek pracy z kierownikiem SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć wartości nabycia ciągników siodłowych we wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego przez stomatologa prowadzącego działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zmienić podstawę zatrudnienia kierownika SP ZOZ z powołania na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku gdy świadczący usługę nie wystawił faktury w ciągu 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na kogo wystawić listę płac zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Według jakiego kosztu należy wycenić remanent w browarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty faktury eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne