Questions and answers

Czy należy naliczać odsetki od przeterminowanej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie lokalu przez spółkę jawną wspólnikowi tej spółki podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy oświadczenie importera wystarczy, by mogła zostać zastosowana stawka 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy piasek należy uznać za opakowanie, jeżeli służy do zabezpieczenia produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy powinno się amortyzować budynek wpisany do rejestru zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy po zakończeniu okresu uprawniającego do zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca może obniżyć podstawę składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może wprowadzić do regulaminu pracy normę ograniczającą termin wykorzystania urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracownik może zrezygnować z korzystania ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik samorządowy powinien wnioskować o wypłatę nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. komandytową będzie podlegało opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wójt zobowiązany jest do przestrzegania swojej właściwości w zakresie decyzji lokalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 12 należy wykazać skutki dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy w wyniku adaptacji garażu na myjnię samochodową nastąpiła zmiana sposobu użytkowania w związku z art. 71 pr.bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy wykładowcom uczelni wyższych przysługują koszty autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w zakładowej apteczce pierwszej pomocy może znajdować się woda utleniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny w związku z wejściem w życie przepisów dot. elektronizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie kwoty wykazywać w ewidencji VAT z tytułu sprzedaży i zakupu u komisanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż opakowań w związku z likwidacją sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak postąpić, gdy w treści oferty wykonawca nie sprecyzował co rozumie pod pojęciem „roboty drogowe”?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak refakturować opłaty za media, zwłaszcza za internet i śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udzielić zamówienia na materiały biurowe, którego jedna część nie przekracza 30.000 euro, a druga przekracza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak ustalić czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zużyte gumy od wykrojników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób określać termin wykonania zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić kategorię tak, aby po zmianie nadal odbywał się ruch drogowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy alkohol przekazywany klientom restauracji może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dochody zagraniczne brane są pod uwagę przy ustalaniu statusu małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy do objęcia stanowiska specjalisty do spraw administracyjnych w szkole wymagane jest przeprowadzenie konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wykonywanie pracy na wysokości przez pracownika używającego aparatu słuchowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy dopuścić materiał dowodowy w postaci przesłuchania świadków na podstawie KPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do wynagrodzenia wypłacanego byłemu pracownikowi można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktura dla fizjoterapeuty od podmiotu z niemieckim numerem NIP powinna być traktowana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gratisy wydawane klientom generują po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy inwestor możne wycofać zakończenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy każdy sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury powinien być klasyfikowany do grupy 1?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kilkutygodniowe szkolenie za granicą jest delegacją, czy oddelegowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo za pracownika wykonującego pracę za innego nieobecnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy na byłego kierownika nieistniejącego już podmiotu leczniczego wojewoda może nałożyć karę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy należy określić przychód dla kontrahenta, który nie skorzystał ze świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy uchylić, czy zmienić decyzję prawomocną po wszczęciu postępowania w sprawie świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi świadczącemu pracę w kilku jednostkach przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz udziałowców generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy odsetki wypłacone według umowy pożyczki będą kosztem podatkowym dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy ojciec ma prawo zaliczyć do składu rodziny dziecko z poprzedniego małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy opodatkowanie najmu można dowolnie zmieniać z zasad ogólnych na ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy o przyjęciu pacjenta do szpitala może zdecydować lekarz będący w trakcie specjalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy otrzymanie majątku z likwidowanej spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podwykonawca wykonujący odwodnienie terenu - drenaże - podlega odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne