Pytania i odpowiedzi

Czy należy się zwrot kosztów dowozu rodzicowi dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/22?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy w celu zatrudnienia nauczyciela konieczne jest uzyskanie zgody kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy jeśli sprzedawca nie zastosował symbolu TP na fakturze, to powinien ją skorygować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakim dniu nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy wskazać datę nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie dokumenty szkoła powinna przekazać innej szkole w przypadku przekazania ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może odmówić wykonania badań okresowych, jeśli pracodawca go na badania w czasie trwającej pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy z powodu śmierci pracodawcy pracownikom należy się odszkodowanie za cały okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek monitorowania list sankcyjnych stosownie do przepisów AML?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy dyrektor w raz z arkuszem organizacyjnym zgłosił braki finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koszty związane z przerobem towarów handlowych stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować grunt oraz posadowiony na nim budynek plebanii, w którym znajduje się także kancelaria parafialna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

W jakim wymiarze należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć eksport w przypadku braku dokumentu wywozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura rozpoczęcia stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy psycholog jest zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak amortyzować radarowy wyświetlacz prędkości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Co zrobić, jeżeli jedna ze stron formularza ofertowego nie została podpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy dostawę zrealizowaną na terenie USA należy wykazać w JPK_V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu nauczyciela, któremu kończy się kadencja wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy najem podlega rejestracji za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy były wspólnik spółki ma prawo do dywidendy za 2020 r. w roku 2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy najem podlega ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Od kiedy należy udzielić urlopu wychowawczego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy sprzedaż zużytych tuszy i tonerów podlega oznaczeniom GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przekazanie przez żonę towaru do działalności gospodarczej męża podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinna być ustalona kwota opłaty za nocleg w bursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy usługa dostępu do internetowego systemu prawnego stanowi usługę stałej obsługi prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić świadczenia nauczycielowi-emerytowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi zakwaterowania krótkoterminowego może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić urlopu pracownikowi bez orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy udokumentować zdobywane przez nauczyciela przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy dyrektor szkoły powinien zawrzeć umowę z nauczycielem-emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może po rocznych urlopie dla poratowania zdrowia przebywać na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jakie nowe przepisy obowiązują doradców podatkowych w zakresie AML?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu urząd powinien przekazać stare meble biurowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli należy uzgadniać corocznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy budynek garażowy powinien posiadać ściany oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy budynek garażowy powinien posiadać ściany oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy obywatel Ukrainy może legalnie przebywać w Polsce, oczekując na zezwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy prawidłowo zatrudnić nauczyciela dla klasy III w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie wymiary powinno mieć stanowisko postojowe dla samochodu osobowego dla miejsca usytuowanego wzdłuż jezdni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy darowizna na rzecz ochotniczej straży pożarnej podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy zasiłek okresowy podzielić na dni za miesiąc sierpień, czy przyznać w całości za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne