Questions and answers

Jak powinien postąpić dyrektor poradni, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych obowiązują w niepublicznej szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w zespole szkół dwóch pracowników może pełnić rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe wynajmowania przez osobę fizyczną spółce z o.o. mieszkania na siedzibę spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie są przepisy i zasady dotyczące przedłużania wideł wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zbiory danych znajdujące się w szkolnym archiwum należy zgłosić do GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor na wniosek policji może udostępnić dane kontaktowe rodzica jednego z uczniów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy zwolnienia lekarskie nauczycieli podlegają ochronie na zasadach ustanowionych w ustawie o ochronie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu będzie opodatkowana VAT 23%, czy będzie korzystać ze zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wynosić i powielać dane zawarte w dzienniku lekcyjnym poza teren szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy ujawnienie na posiedzeniu komisji konkursowej akt osobowych jednego z kandydatów stanowi naruszenie prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nakładki na widły wózka jezdniowego, podlegają pod nadzór UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy każdy nauczyciel powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy siostrze osoby niepełnosprawnej przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy matka może pobierać drugie świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w DUUE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jakich systemów teleinformatycznych, z których korzystają podmioty publiczne, dotyczą wymagania zawarte w WCAG 2.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy pracownik może wchodzić na podest w celu pobrania detalu z wnętrza wtryskarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby jego pracownicy mogli pracować z wytwornicą suchego lodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo zabezpieczyć prace w studzience telekomunikacyjnej w chodniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy listy płac można wysyłać mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie są nowe wymagania bhp dla drabin od stycznia 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można ograniczyć etat nauczycielowi mianowanemu i zatrudnić na to miejsce stażystę na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym miesiącu dokonać przeliczania dochodu rodziny w sytuacji zmiany składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób przyjąć do obliczeń dochód uzyskany spowodowany zakończeniem urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób obliczyć uzyskanie dochodu zgłoszone do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pielęgniarek zatrudnionych w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy apteka odpowiada za realizację nieprawidłowej recepty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jakie warunki powinno spełnić miejsce służące do czasowego gromadzenia odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy wójt może wydać decyzję o warunkach zabudowy niezgodną z rozporządzeniem o warunkach technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dofinansowanie w ramach ZFŚS kart Multisport dla pracowników wchodzi do limitu zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do przeliczenia przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne