Questions and answers

Kto może zostać powołany na stanowisko wicedyrektora nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy w przypadku przedłużenia stażu należy pominąć okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy dodatek wiejski można wypłacać z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy się nagroda jubileuszowa w drugim miejscu pracy jeżeli trwało zatrudnienie w pierwszym miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dane podać na zaświadczeniu Rp-7 dla nauczycielki, która w dokumentacji szkolnej ma nazwisko panieńskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak szkoła powinna egzekwować od rodziców zwrot kosztów niezwróconego podręcznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dni nieobejmujące zwolnienia lekarskiego traktować jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie wykształcenie powinien posiadać nauczyciel historii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ jest związany trybem sprawy wyznaczonym przez wniosek inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy pracownik powinien podpisać oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak ustalić dochód do świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy od daty uzupełnienia zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego termin 21 dni na niewniesienie sprzeciwu liczy się od nowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Kiedy i w jakiej kwocie dokonać korekty podatku VAT z tytułu zmiany sposobu użytkowania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien wyglądać wzór procedury załatwiania żądań podmiotu danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy osoba chora psychicznie może złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto na terenie gminy powinien założyć i następnie prowadzić Rejestr Żłobków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy uprzątnięcie złomów z działki prywatnej na terenie obszaru Natura 2000 wymaga uzgodnienia z RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy ze stypendium sportowego, opodatkowanego, można zrobić utratę dochodu i tym samym uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Za który miesiąc wziąć pod uwagę dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego zgodnie z art. 5 ust. 4b u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do zatrzymania prawa jazdy właściwy jest starosta ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS może dochodzić zwrotu zasiłku stałego w drodze potrąceń dokonanych przez KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy korzystając z ulgi na start można płacić składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można skierować wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji, gdy dłużnik mieszka za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki ustalić skład rodziny w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie standardy emisyjne obecnie obowiązują kotłownię i nagrzewnice?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można umorzyć pobrane i nierozliczone zaliczki przez zmarłego prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak należy ująć w księgach zwrot przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można skierować do DPS osobę samotną, która w formie darowizny przekazała siostrzeńcowi mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy stowarzyszenie wraz ze spółką akcyjną są jednostkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką fakturę należy wykazać, jeśli do jednej dostawy zostały wystawione dwie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy opłaty na rzecz Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA są opodatkowane u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki standard emisyjny przyjąć w przypadku instalacji składającej się z kilku sekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z najmu krótkoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować zasiłek ZUS, który został nadpłacony zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy inspektor ochrony danych może nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe wiążą się z wydawaniem kart paliwowych pracownikom kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zniszczony przez powódź towar można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy grunty należące do Skarbu Państwa i będące w zarządzie melioracji, podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy wyksięgować nieściągalne należności z poprzednich lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego ma pracownik obsługi szkoły, któremu zwiększono wymiar etatu w jednym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak powinno wyglądać postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec może w Polsce zdawać egzamin klasyfikacyjny zawodowy organizowany przez OKE w trybie eksternistycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakim druku należy wydać duplikat legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel stażysta zatrudniony na zastępstwo powinien mieć wypłacony ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne