Pytania i odpowiedzi

Nowość W jaki sposób należy określić wartość zamówienia na obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Nowość Czy firma marketingowa ma prawo odliczyć podatek VAT od plecaków zakupionych na zlecenie kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Nowość Czy pozwolenie wodnoprawne z 2009 roku komunalnej oczyszczalni ścieków są ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Nowość Czy przeciwskazania do dźwigania oznaczają bezwzględny zakaz przenoszenia jakichkolwiek przedmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Nowość Czy na wniosek o informację publiczną można udostępnić raport z audytu Krajowych Ram Interoperacyjności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Nowość Z jakim dniem wygasić decyzję przyznającą posiłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Nowość Czy burmistrz może zaopiniować wniosek mieszkańców o utworzenie sołectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Nowość Od jakiego miesiąca zmieniamy odpłatność za DPS, gdy przyznano zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Nowość Czy działkowiec do wniosku musi załączyć zgodę Skarbu Państwa czy ROD?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Nowość W jakiej wysokości należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Nowość Czy udzielanie korepetycji w ramach działalności nieewidencjonowanej podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Culepa Michał | Aktualne

Nowość Na czym polega kontynuacja prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Nowość Złamaniem jakich przepisów jest użycie siły przez nauczyciela wobec ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Nowość Co grozi nauczycielowi, który omyłkowo wziął bójkę uczniów za zabawę i nie zareagował na nią?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Nowość Naruszeniem jakich przepisów jest spóźnienie się nauczyciela na lekcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Nowość Czy podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych z powodu przekroczenia limitu przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Nowość Czy rada gminy może kontrolować działalność swojej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Nowość Czy sprzedaż samochodu przez komis podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych czy zasadach VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Nowość Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę badań klinicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Nowość Czy nauczycielowi należy wypłacić nagrody jubileuszowe za 30, 35 i 40 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Nowość Czy wykup wynajmowanego od niemieckiej firmy auta należy zakwalifikować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Nowość Czy należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za zmarłego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Nowość Czy faktura dla niemieckiego kontrahenta powinna zawierać stawkę NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Nowość Czy należy naliczyć opłatę planistyczną w przypadku zawarcia aktu notarialnego - umowy o dożywocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Nowość Kiedy zaliczyć w koszty opłatę wstępną i opłatę roczną za pakiet usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Nowość Jak jednostka oświatowa powinna postąpić w przypadku przedawnionych nadpłat za wyżywienie dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Nowość Czy na potwierdzeniu salda mogą być zastosowane dwie waluty - dla należności netto w EUR, a dla VAT w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Nowość Który organ może wnieść ponaglenie na bezczynność organu oraz skargę na bezczynność organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Nowość Na którą lokalizację powinien być zrobiony wpis jako pośrednik w obrocie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Nowość Czy radnemu gminy z tytułu odbytej podróży szkoleniowej należy wypłacić dietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Nowość Jak należy zaksięgować materiały, które zostały przez spółkę potraktowane jako porzucone?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Nowość Kto powinien podpisać oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Nowość Jak wyliczany jest wskaźnik odpisu 5% rent i emerytur na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Nowość Jak należy księgować koszty związane z realizacją inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Nowość Czy w strefie ochrony bezpośredniej gminnego ujęcia wody można zainstalować panele fotowoltaiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Nowość Jak na gruncie podatku VAT powinien przebiegać proces wycofania pojazdu z firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Nowość Jak należy zaksięgować zakup telefonu na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Nowość Czy fakt opłacania zaliczek uproszczonych na podatek dochodowy zwalnia z obowiązku prowadzenia magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Nowość W którym miesiącu należy odliczyć VAT z otrzymanej korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Nowość Na jakich zasadach wspólnicy spółek osobowych będą opłacać w 2022 r. składki zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Nowość Czy w związku ze zmianami w naliczaniu zasiłków chorobowych należy zsumować zasiłki chorobowe z 2021 r?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Nowość Do kiedy należy udzielić urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2021 r., Piszko Agata | Aktualne