Questions and answers

Jak należy rozliczać 10% podatku z tytułu reklamy napojów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy ustalić podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy ustalić wartość ujawnionych w trakcie inwentaryzacji środków trwałych - gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak obliczyć odsetki od dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak podatnik powinien skorygować zakupy po otrzymaniu noty obciążeniowej od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego świadczył pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć faktury korygujące ze zmianą stawki podatku VAT i ująć je w deklaracjach VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za transport od polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak w JPK_VAT wykazać usługi świadczone dla odbiorców poza granicami Polski oraz import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy i w sposób powinny być wystawione refaktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi ubezpieczenia komunikacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto podpisuje wniosek dyrektora szkoły o wydanie legitymacji nauczycielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kto powinien podpisać wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w imieniu wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od którego miesiąca ustala się prawo do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Według jakich cen należy wykazać w spisie natury wartość bonów podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakich sytuacjach firma budowlana nie ma obowiązku sporządzać sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jakiej kwocie ustalić odpłatność osoby skierowanej do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać przeniesienia pracownicy zatrudnionej na stanowisku sekretarki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy zagospodarować odpady w postaci zużytych skuterów wodnych, jachtów i łodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie dla pracownicy na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Z jaką datą należy zmienić wymiar wynagrodzenia psychologa poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co zrobić, jeżeli zamawiający zwrócił wadium w błędnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nadpłacone składki ZUS można odjąć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obliczając minimalny podatek od nieruchomości bierzemy pod uwagę wartość budynku z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany udostępnić rejestr zawartych umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla firmy zewnętrznej, która wykonała remont hali garażowej po pożarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak interpretować art. 32 ust. 6 u.p.d.o.f., gdy dochód będzie opodatkowany zarówno w Polsce, jak i za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić dochód rodziny dla potrzeb prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak wyliczyć dochód przy ustalaniu prawa i wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy wykonawca ma obowiązek zaznaczenia w ofercie, że oferowany przedmiot jest objęty tzw. „odwróconym podatkiem VAT”?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy wynagrodzenia i składki ZUS są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od którego miesiąca należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakich sytuacjach dyrektor szkoły może wydać decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości brać pod uwagę dochody przy ustalaniu prawa i wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób powołać dyrektora muzeum samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jaką stawką podatku VAT wystawić fakturę za koszt złomowania etykiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy osobie pobierającej emeryturę przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy ustalając wysokość dodatku mieszkaniowego należy uwzględnić odstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wymiana słupa przelotowego P-12 na słup Orsg 12/20 jest przebudową i podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna wydawania dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaką kwotą gmina obciąża inne gminy za wychowanie przedszkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku refaktury mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne