Questions and answers

Czy ubrania pracowników stacji paliw powinny spełniać wymóg antystatyczności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez starostwo powiatowe może być stanowisko sekretarza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę może znajdować się podpis elektroniczny pracodawcy i własnoręczny podpis pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wypłacane świadczenie pielęgnacyjne podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy za pracownika szpitala zatrudnionego na zlecenie na SOR trzeba odprowadzać składki z obu tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy z umowy zlecenia z emerytem powstaje obowiązek odprowadzania składek na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Ile wynosi dobowa norma czasu pracy kierownika internatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług odprowadzania wód opadowych po nowelizacji ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku usług egzekucyjnych na rzecz kontrahenta z Luxemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak długo powinny trwać zajęcia z podziałem na grupy w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie deklaracje trzeba złożyć do ZUS w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie okresy zatrudnienia należy zaliczyć do wymiaru podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki wymiar dodatkowego urlopu przysługuje pracownikowi, który przepracował 10 godzin w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na okres dwóch tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi administracji zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak kontrolować maszyny używane, instalowane wewnątrz hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy opodatkować usługi polegające na transporcie towarów z Polski do Czech dla firmy czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy w karcie ewidencji czasu pracy wykazać zwolnienie lekarskie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy wyznaczyć powierzchnię zabudowaną systemami fotowoltaicznymi na działce rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Zgórzak Rafał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korektę nadpłaconego podatku wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkowane są kwoty uzyskane przez nabywcę wierzytelności od dłużnika i co stanowi podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak sporządzić zeznanie podatkowe za okres do momentu przyjęcia spadku po zmarłym wspólniku spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak stowarzyszenie powinno potraktować podatkowo należność, której nie może odzyskać?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w ewidencji środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 1500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy mija termin wyboru rozliczania podatku dochodowego metodą liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy wniesienie aportu środków trwałych do innej spółki powinno być udokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy zamawiający powinien udostępniać wykonawcom przedmiar robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Kto decyduje o użyciu przymusu bezpośredniego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, które nie zatrudniają lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto ma powiadamiać służbę bhp prywatnego przedsiębiorcy o zatrudnieniu, na podstawie skierowania, nowych osadzonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto opłaca badania studentów kierowanych do pracodawców na staże?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Które państwo powinno wystawić Polakowi dokument A1, jeśli jest zatrudniony zarówno w Polsce, jak i w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie i do której grupy przedszkolnej można zatrudnić do przedszkola pomoc nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Na podstawie jakiej dokumentacji można wystawić świadectwo pracy byłemu pracownikowi sezonowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy uaktualnić skład rodziny o męża do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od którego miesiąca przysługują świadczenia wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakim terminie należy podpisać umowę o pracę z nauczycielką, która przebywa na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób ustalić sytuację dochodową rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym miesiącu nastąpiło uzyskanie dochodu z tytułu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co dzieje się z nauczycielką, która przebywając na urlopie dla podratowania zdrowia zajdzie w ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Co oznacza, że obiekt ma być usytuowany na działce budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Co przysługuje nauczycielowi, który został skierowany przez dyrektora na dwudniowe szkolenie w czasie godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy budowa altany do 30 m2 w 2003 r. na terenie prywatnej działki wymagała zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dla potrzeb określenia podatku od nieruchomości do powierzchni użytkowej należy wliczyć powierzchnię loggi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy do wniosku 500+ liczymy dochód ojca żyjącego w rozłączeniu bez rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy eksport usług świadczenia serwisu powinien być opodatkowany stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy korespondencja dla ubezwłasnowolnionej mieszkanki DPS powinna być przekazywana opiekunowi lub kuratorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy koszty związane z wystawieniem i wpisem praw majątkowych powinny zwiększać wartość białych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne