Questions and answers

Jak należy przeksięgować nadwyżkę podatku VAT naliczonego na podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować operacje związane z przekształceniem się przedsiębiorcy w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach nowej działalności towary handlowe, pozostałe po poprzedniej działalności podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę od Google Adwords w KPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy łączenie funkcji w spółkach świadczy o powiązaniach między nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą finansowanie przedsięwzięcia za pośrednictwem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozliczyć skorygowane składki na FP oraz FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać decyzję o ponoszeniu przez dzieci odpłatności za DPS za okres wcześniejszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy opisując przedmiot zamówienia można odnosić się do norm technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy dyrektor powinien skierować nauczycielkę powracającą z urlopu rodzicielskiego na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy częściowe umorzenie postępowania egzekucyjnego wpływa na koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich symboli jednostek terytorialnych wymagać w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy logopeda posiadający kwalifikacje pedagogiczne może być dyrektorem przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwe wliczanie zmiennej premii uznaniowej do podstawy do urlopu a nie do chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak długo należy przechowywać sprawdziany i klasówki uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uznanie składek zdrowotnych za nienależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy potwierdzenie doręczenia przesyłki na stronie internetowej może być odpowiednikiem listu przewozowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie środki ochrony indywidualnej należy zastosować przy pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podmiot prowadzący stronę na Facebooku jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy transakcja zakupu pomiędzy firmami zarejestrowanymi w Polsce i VAT-UE to WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Za który miesiąc należy uwzględnić dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy zmiana wierzyciela pożyczki ponownie spowoduje konieczność zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy producent musi opracować ocenę ryzyka technicznego maszyny i przekazać ją użytkownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Która gmina jest właściwa do zapewnienia osobie bezdomnej niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu świadczenia integracyjnego jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w porównawczym rachunku zysków i strat otrzymane z Urzędu Pracy dofinansowanie do szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy umowa pożyczki ze środków kasy zapomogowo-pożyczkowej wymaga formy pisemnej??

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy ścieki wytwarzane w wyniku mycia posadzki podlegają pod definicję ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT usługę transportu dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy ustalając odpłatność za pobyt osoby w DPS bierze się pod uwagę dochody męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy inwestor musi określić w zgłoszeniu budowy budynku rekreacji indywidualnej sposób zaopatrzenia w wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można odliczyć od podatku zapłaconą faktycznie kwotę pomimo jej braku na deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy ma prawo do części nagrody wypłacanej rok po śmierci pracownika, pomimo że obecnie już nie studiuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy na drugiej i trzeciej zmianie musi być zatrudniona osoba pełniąca nadzór nad pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaki urlop uzupełniający przysługuje nauczycielce powracającej do pracy po urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy ściana budynku może przylegać do terenów oznaczonych w mpzp jako ZL-tereny lasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak ustalać czas pacy w przypadku awarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak przeprowadzić darowiznę znacznej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne