Questions and answers

Czy na wniosek sądu pracownik socjalny jest upoważniony do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy odprowadzanie wód z płukania hydroforów do ziemi za pośrednictwem studni chłonnej wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy ogniwa fotowoltaiczne podlegają pod przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy oprócz wykorzystywania dni wolnych, należy się również zapłata za przepracowane 10 godzin pracy w niedzielę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy ośrodek powinien opłacać składki w ZUS do 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wykonania podczas odbioru oceny wymagań minimalnych dla maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę co do której lekarz medycyny pracy stwierdził przeciwwskazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przemieszczanie się pracownika pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą firmy jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy rozwiązując umowę w 2018 r., pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop w latach 2014-2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy są podstawy do wszczynania postępowania w celu wzruszenia decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy spółka będzie zobowiązana do zapłaty PCC z tytułu nabycia wierzytelności innej spółki od banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może obciążyć nabywcę nieruchomości kosztami podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka powinna obciążać klienta za przerwy w transporcie fakturą VAT ze stawką 23% czy notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy treść pełnomocnictwa jest właściwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy uczniowi, który uzyskał 100% punktów z pracy klasowej nauczyciel ma obowiązek wystawienia oceny celującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy udział w jednodniowym szkoleniu wyłącza prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w 2018 r. podatnik musi zgłosić w CEIDG lub US o zawarciu lub zmianie umowy z biurem rachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wnioskodawczyni przysługuje 500+ na córkę, która urodziła własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy w przypadku wynajmu samochodu od zewnętrznej firmy, można odliczyć 100% podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy za czas podróży służbowej w nocy należy wypłacić dodatek za pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy zakup dwóch motocykli oraz przyczepy do samochodu ciężarowego należy oszacować wspólnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zaświadczenie lekarskie powinno być dostarczone w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zmienić okres przyznania 500+, ewentualnie na jaki, czy należy uchylić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaliczyć zwrot dotacji po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaką treść, w kontekście RODO, powinna mieć zgoda pacjenta na leczenie w AOS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaką zastosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży działki - gruntu wraz z halą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak będzie wyglądać kwestionariusz osobowy po wejściu w życie przepisów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Jak długo jest ważna ocena pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić podstawę rezerwy celowej dla zobowiązania pozabilansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Chudzik Mariusz | Aktualne

Jak należy rozliczyć podatek w przypadku importu usług jako osoba zwolniona z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć transakcję, w której odbiorca końcowy sam przywozi towar zza granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć dzień wolny wykorzystany za pracę w niedzielę, która nie doszła do skutku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć tantiemy otrzymywane z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dokonać i udokumentować zwrot wcześniej wyeksportowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób liczyć kubaturę tarasu nie posiadającego balustrady (30 cm ponad terenem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób rolnik posiadający bydło powinien odprowadzać ścieki z obory?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy dla zakupionego z Chin robota należy zdobyć certyfikaty WE i CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy dokonanie potrącenia wyłączy możliwość zaliczenia faktury w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do sprzedaży lub darowania dwóch udziałów w spółce z o.o. jest potrzebny notariusz?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy do wniosków o 500 plus i zasiłek rodzinny strona powinna dołączyć wyrok rozwodowy swojego partnera, ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy emerytura pomostowa przysługuje, gdy pracownik nie wykonuje pracy w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kierowcy - przedstawicielowi handlowemu należy przyznać odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy kobieta prowadząca działalność gospodarczą musi złożyć w ZUS wniosek o zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy koło łowieckie udostępniające chłodnię innym podmiotom powinno zarejestrować działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy koszt przesłania karty uodpornienia obciąża szpital, w którym urodziło się dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne