Questions and answers

Czy starosta może zezwolić na zbieranie odpadów na terenie, na którym nielegalnie zdeponowano odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy stratę i dochody z certyfikatów inwestycyjnych można rozliczyć razem z dochodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkoła może zostać bez kadry kierowniczej w czasie ferii zimowych

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy środki znajdujące się na tzw. "rachunkach uśpionych" podlegają egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy właściciel ujęcia może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie wyłącznie terenu ochrony bezpośredniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy w umowie o wykonywanie usług montażowych stosuje się zwrot poniesionych kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wykup godzin w celu nauki jazdy samochodami ciężarowymi podlega zwolnieniu z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy z budżetu gminy można pokryć koszty modernizacji oświetlenia ulicznego, którego właścicielem nie jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy złożenie deklaracji VAT kwartalnej zamiast miesięcznej wiąże się z ryzykiem nałożenia sankcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak często spółka jest zobowiązana do wykonywania zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązku wobec ZUS i pracownika ma pracodawca w związku z przejściem pracownika na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie wydatki należy zaklasyfikować do paragrafu 419?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie odwołania od decyzji ustalającej linię brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jaki wymiar pensum powinien realizować nauczyciel zatrudniony na stanowisku oligofrenopedagoga?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych otrzymaną decyzję wymiarową w podatku VAT za lata 2007-2008?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy uzasadnić wprowadzenie zadaniowego czasu pracy na potrzeby ewentualnych kontroli organów nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak obliczyć średni wymiar zatrudnienia w miesiącu kiedy w szkole zmianie ulega wymiar zatrudnienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić, gdy odwołanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej nie zostało wniesione przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszt własny sprzedaży żwiru wraz z transportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo stosować przepis art. 15c ustawy o CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak przeprowadzić księgowania skradzionego środka trwałego oraz wyroku wraz z odpisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy centrum handlowe będzie mogło być otwarte w dni wyłączone z handlu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy należy ująć w księgach ujawniony błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Komu i kiedy należy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakim terminie należy przeprowadzić rekrutację do przedszkola, którego otwarcie zaplanowane jest na grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposob skorygowac dokumenty rozliczeniowe przesłane do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem religii zatrudnionym w wymiarze 10/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić wójt, w przypadku gdy rolnik odprowadza ścieki z obory do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy Bank jest uprawniony do przekazania wnioskowanej dokumentacji zwolnionemu z długu poręczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy dodatek stażowy i dodatek specjalny wchodzą w skład wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy do postępowań prowadzonych przez organ nadzoru budowlanego ma zastosowanie art. 30 ust. 6a pr.bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zlecić nauczycielowi pracę z dziećmi bardzo zdolnymi w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina powinna obciążać za pobyt w przedszkolu niepublicznym dziecka w wieku 6 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie użytku ekologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy na czas korzystania z urlopu wychowawczego przez pracownika służby cywilnej można powołać okresowo inną osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy należy wystawić korektę w przypadku wystawienia faktury na zlikwidowaną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne