Questions and answers

Czy producent powinien zapewnić spełnianie przez maszynę przepisów Polskiej Normy w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy sprzedaż programu i licencji do programu kwalifikuje się jako zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sugerowanie rodzinie osoby zmarłej konkretnego zakładu pogrzebowego przez pielęgniarkę w szpitalu jest karane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy udar pracownicy skarżącej się wcześniej na stresujące sytuacje w pracy może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za usługi faktycznie wykonywane przez wspólnika spółki komandytowej będą kosztem tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamurowanie drzwi w budynku gospodarczym wymaga uzyskania jakichkolwiek zezwoleń administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy zgoda wydana na podstawie art. 33e Prawa atomowego jest aktem czasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką datę sprzedaży licencji na program antywirusowy przedstawić na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki zakres informacji o prawach pacjenta powinien na tablicy informacyjnej udostępniać świadczeniodawca POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak należy prawidłowo przechowywać w magazynie artykuły szklane i porcelanowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak ustalić minimalne wymiary dróg transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Kto będzie zobowiązany do zapłaty podatku w przypadku podnajmu nieruchomości gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto w szpitalu powinien zakładać na łóżkach czystą pościel?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać podziału na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć dodatek od wysługi lat osoby nieposiadającej kwalifikacji do nauczania w danej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć średnią z nadgodzin za okres ferii dla nauczyciela, który otrzymuje dodatek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć dopłaty do śniadań zakupionych przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy były zleceniobiorca może wystawiać byłemu zleceniodawcy faktury i opłacać preferencyjne składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy cięcie papieru w belach lub arkuszy kartonowych na mniejsze kawałki jest wytwarzaniem opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy do minimalnego wynagrodzenia za pracę należy doliczyć średnią urlopową z tytułu pracy w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy filia szkoły podstawowej powinna posługiwać się osobną pieczęć okrągłą do podbijania świadectw szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy można wyciąć drzewa niezgodnie z UPUL, aby umożliwić remont gazociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielce należy się urlop uzupełniający za cały okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej może realizować godziny z doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy oddział "zerówkowy" można zaliczyć do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy osobom zajmującym stanowiska kierownicze należy wypłacać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik sporządzający wnioski o dotacje ma obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pojęcia instalacji i emisji z Prawa ochrony środowiska są zgodne z dyrektywą IED?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy po powierzeniu pracownikowi dodatkowych obowiązków należy go skierować na wstępne badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy po utracie statusu osoby niepełnosprawnej należy proporcjonalnie ustalić dodatkowym urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy obowiązują listy obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prawidłowe jest określenie "kopia" dla dokumentu pracowniczego będącego drugim egzemplarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy prezydent miasta posiada kompetencje do rozstrzygania o ważności umowy notarialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy starosta może zezwolić na zbieranie odpadów na terenie, na którym nielegalnie zdeponowano odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy stratę i dochody z certyfikatów inwestycyjnych można rozliczyć razem z dochodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkoła może zostać bez kadry kierowniczej w czasie ferii zimowych

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy środki znajdujące się na tzw. "rachunkach uśpionych" podlegają egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne