Questions and answers

Czy pracownik może otrzymać orzeczenie psychologiczne od lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy premia regulaminowa powinna być uwzględniana przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy prezent przekazany pracownikowi z okazji jubileuszu stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przejęcie ruchomości jest dla banku czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przepisom dozoru technicznego podlegają wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przychodnia jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji utylizowanych przeterminowanych leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy przychody z działalności rolniczej podlegają zryczałtowanemu podatkowi od nieujawnionych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przy cokwartalnym rozliczeniu VAT należy przejść na miesięczne prowadzenie rejestrów na potrzeby JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy rejestracja pacjentów powinna być możliwa przez cały czas, w którym otwarta jest placówka medyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy rodzice są zobowiązani do opłacania za dziecko wyżywienia, z którego nie korzystało?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy są określone terminy w jakich podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany udzielić RPP żądanych informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy w 2014 r. należało uzyskać decyzję środowiskową dla instalacji przetwarzania odpadów olejów spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy wydanie vouchera uczestnikowi konkursu podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydzierżawiający jest stroną w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy wymagane jest pozwolenie na rozbiórkę obiektu usytuowanego przy granicy działki będącej własnością inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy wymianę elementów systemu gaszenia gazem można zlecić serwisowi innemu niż autoryzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy za czas urlopu bezpłatnego udzielonego w celu pracy u innego pracodawcy pracownikowi należy naliczyć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zasiłek stały płaci gmina opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy standardem emisyjnym a standardem jakości środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Jaka jest właściwa droga postępowania organu prowadzącego w okresie przejściowym w trakcie reformy oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość dokonywania kontroli środków ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaki dokument potwierdza przeszkolenie zawodowe pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jakie czynności należy uwzględnić przy wyliczeniu współczynnika częściowego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie dochody rodziny uwzględnić, naliczając odpłatność za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba tworząca instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy delegującego osobę niepełnosprawną do pracy na innym stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest organ odwoławczy od decyzji nakładającej opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury dla podatku VAT i ustalenia wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy interpretować wskaźnik powierzchni zabudowy określony w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak należy rozdzielać transakcję dla których jednostka powinna tworzyć dokumentację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy sprawdzić, czy nieobecność nauczyciela powoduje konieczność przedłużenia okresu stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy udokumentować na gruncie VAT otrzymanie zaliczki a następnie kwoty ostatecznej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć długość i szerokość pomostu w kształcie litery T na potrzeby zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak postąpić w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak powinno prawidłowo przebiegać księgowanie utworzenia rezerwy na koszty postępowania upadłościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinno się ewidencjonować grunt na kontach i od czego zależy jego ewidencja

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić dokumentację podatkową powiązanych ze sobą spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynajem polskiej spółce przez włoski podmiot nieruchomości oraz jej ewentualną sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak w umowach o pracę dokonać zmian zasad premiowania, które mogą pogorszyć dotychczasowe warunki zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak wykazać transakcje zakupu związanego z najmem, gdzie płatnikiem podatku VAT są małżonkowie w separacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy księgować czynsz najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne